Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Viljan att satsa på ny kärnkraft är inte känslostyrd

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I sin ledare ”Ny kärnkraft sänker inte dagens höga elpriser” ställer Reidar Carlsson kärnkraft mot vind, på ett sådant sätt att jag tyvärr måste dra slutsatsen att han inte är införstådd med skillnaden mellan basproduktion och ”tilläggsproduktion” av olika slag.

I botten av energisystemet måste vi ha en tillförlitlig elproduktion, som kan tuffa och gå året runt, på en nivå vi själva bestämmer. I dagens svenska elsystem svarar kärnkraften för basproduktion, och vattenkraften för både basproduktion och för att svara upp mot löpande variationer i efterfrågan och variationer i sol och vind.

Annons

Att ställa kärnkraft mot vindkraft är därför inte som att jämföra äpplen och päron, utan snarare äpplen och bananer, skriver Erica Ängfors.

Bild: Måna Jonsson Roos

Annons

För balans i systemet måste detta ske mer eller mindre momentant; ju mer sol- och vindkraft vi har, desto större måste också den snabbt reglerbara elproduktionen vara. Här kan då behövas både gasturbiner och annan fossil elproduktion.

Att ställa kärnkraft mot vindkraft är därför inte som att jämföra äpplen och päron, utan snarare äpplen och bananer. Eller en mer teknisk jämförelse: för att transportera bort en grushög på åtskilliga ton, ersätter man den stora lastbilen med några mopedbilar med intermittenta förgasarproblem.

Mot den bakgrunden är det således irrelevant att ens nämna kärnkraftens ”lönsamhet”; om vi inte har kärnkraft som kan täcka vårt basbehov av el, måste vi ha tillgång till motsvarande elproduktion baserad på kol, olja, sopor, bioenergi eller fossil gas.

Ju mer det blåser på vindsnurrorna och ju mer solen lyser på våra paneler, desto bättre – men det innebär bara att vi just då inte behöver ta lika mycket av vår basproduktion i anspråk; men den måste likväl finnas kvar.

Det var kombinationen av överföringsbegränsningar i nätet, och obalansen mellan produktion i norr och konsumtion i söder som gav upphov till vinterns extrema elpriser. Detta hade således – av två orsaker - inte drabbat oss alls lika hårt om de nyligen stängda kärnreaktorerna funnits kvar.

Ytterligare en faktor att beakta är etableringen av nya elintensiva industrier, till exempel batterifabriker – vilka självklart måste garanteras den el de behöver, också om det är igenmulet och vindstilla.

Annons

Annons

Svenskt Näringslivs syn på hur den större andelen sol och vind påverkat elmarknaden: ”Samtidigt har volatiliteten på marknaden ökat på grund av den intermittenta naturen av de produktionsslag som har vuxit.”

Svensk Byggtjänst: ”Eftersom sol- och vindkraft har en i stor utsträckning oförutsägbar natur, behöver den backas upp, i både det långa och det korta tidsperspektivet.”

Vattenfall: ”Trots ett starkt stöd för klimatomställningen är det få som önskar elledningar eller vindkraftverk i sin närhet.”

Vattenfall: ”[Utbyggnaden av vindkraften kräver] också att den planerbara kraft vi har idag tas tillvara, såsom vattenkraft och kärnkraft.”

Göteborg Energi: ”Elektrifiering av transporter och industrier riskerar helt enkelt att avstanna om vi inte löser nätkapacitetsbristen” – ett problem som blir mindre, ju större basproduktion vi har tillgång till i söder.

Ingenjörsvetenskapsakademien: ”I snitt över året levererar vindkraften energi motsvarande 25 procent av den installerade effekten, men vinden kan inte styras och vindkraften kan därför inte leverera effekt på kommando.”

Riksdagsmotion 2015/16:1579 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M): ”Stålindustrin påpekar att så lite som 0,1 sekunds avbrott leder till stora produktionsförluster. Minskad investeringsvilja och svenska jobb som försvinner utomlands kan mycket väl bli resultatet av en felriktad svensk energipolitik.”

Den känslostyrda energipolitik Reidar Carlsson nämner är därför inte det faktum att många vill satsa på ny kärnkraft – det är snarare tron och förhoppningen att man kan ersätta kärnkraften med vindkraftverk. Miljöpartiets ”framgångsrika” nedstängning av två kärnreaktorer är ett för Sverige mycket kostsamt exempel på detta.

Annons

Annons

Erica Ängfors, Norrtälje

NT kommenterar:

Det verkar tyvärr som om Erica Ängfors har missuppfattat poängen med min ledare. Jag ställer inte alls vindkraft mot kärnkraft. Jag hävdar inte att dagens kärnkraft skall ersättas med vindkraft.

Vad jag skriver är att det är att lura väljarna att påstå att ny kärnkraft kan sänka dagens höga elpriser. Det beror på att nya kärnkraftverk kan leverera el först om 10-15 år. Den slutsatsen hoppas jag att Erika Ängfors håller med om.

Jag är mycket medveten om att vindkraftverk levererar ström med större variationer än kärnkraft eller vattenkraft. När vindkraften byggs ut måste det därför också byggas ut möjligheter att lagra vindkraftsel. Även de biobränsleeldade kraftvärmeverken bör bättre utnyttjas för att hålla en jämn elproduktion.

Reidar Carlsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan