Annons

Annons

Annons

Finsta

Debatt
Säkerheten för reservatets besökare är viktigast

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sofi Piehl skriver i en debattartikel i Norrtelje Tidning att hon är missnöjd med länsstyrelsens förvaltning av Gullunge naturreservat då det är kraftigt påverkat av granbarkborre.

I Gullunge är det för närvarande inte är säkert att vistas på vissa delar av stigen genom reservatet och vi har därför satt upp information om detta. Säkerheten är viktigast och så småningom kommer stigarna åter att vara tillgängliga, skriver Alexandra Johansson och Björn Carlberg. Foto: Sofi Piehl.

Annons

Annons

Sedan torrsommaren 2018 och stormen Alfrida 2019 har skalbaggen granbarkborre orsakat stora skador på granskog. Även många naturreservat har drabbats, bland andra Gullunge. Angreppen har gjort att delar av skogen dött.

Vi förstår att många är oroliga över utvecklingen, som tyvärr är mycket svår att kontrollera. Vi är också bekymrade när angreppen ökar. Att ta bort döda träd i reservatet är dock inte förenligt med reservatsbeslutet i det här fallet. Även om det var tillåtet skulle också det leda till en kraftigt förändrad skogsmiljö.

Angreppen har medfört att det finns en stor mängd liggande och stående död ved i reservatet. Granbarkborren är beroende av levande granar och den döda veden är för dem ointressant. Den är desto mer intressant för vedlevande insekter och svampar som lever av och bryter ner veden, men även för vissa av granbarkborrens naturliga fiender. Således finns ett naturvårdsvärde i att låta den döda veden vara kvar i skogen i den nu uppkomna situationen.

Naturreservat ska vara tillgängliga för besökare och vi arbetar kontinuerligt med att hålla stigar framkomliga. Just i Gullunge är det för närvarande inte är säkert att vistas på vissa delar av stigen genom reservatet och vi har därför satt upp information om detta. Säkerheten är viktigast och så småningom kommer stigarna åter att vara tillgängliga.

Annons

Klimatförändringarna kan innebära fortsatt goda villkor för granbarkborre. Länsstyrelsen följer utvecklingen vad gäller granbarkborre i ett 50-tal reservat genom årliga helikopterinventeringar och jobbar tillsammans med Skogsstyrelsen med fällor för att minska angrepp. Fällor har dock hittills inte bedömts vara en lämplig åtgärd i just Gullunge naturreservat.

Alexandra Johansson

Björn Carlberg

enheten för naturskötsel, länsstyrelsen Stockholm

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan