Annons

Annons

Annons

Finsta

Debatt
Länsstyrelsen vanvårdar skogen

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jag förstår inte.

Skogen som är det allra viktigaste.

Träden, som reducerar koldioxidutsläppen.

Stammarna, som ger oss allt från hus och hem till grovhuggna möbler och silkestunna papper.

Stigarna. Svamparna. Djuren. Rekreationen.

Så gör länsstyrelsen så här.

Jag skriver om naturreservatet i Gullunge men de finns också på många andra ställen.

Här handlar det om 38 hektar skog som klassats som naturreservat just därför att naturälskare har pekat ut området som extra värdefullt.

Naturreservatet i Gullunge lär förbli 38 hektar tragiskt och oframkomligt plockepinn. När länsstyrelsen äger något kallar man vanvård för naturvård, skriver Sofi Piehl. Foto: Sofi Piehl.

Jag har bott vid den här skogen i över 70 år. Jag har byggt kojor i den, lekt i den, strövat i den, jagat i den, plockat svamp i den, genat till bussen genom den, rastat mina hundar i den, plockat bär i den.

Annons

Annons

Nu säger länsstyrelsen att jag inte längre ska gå in i den.

Bonden, som förr ägde skogen, skötte den på bönders vis. Han plockade ut några träd när han behövde dem för sitt uppehälle, vilket ofta sammanföll med när skogen behövde bli av med dem innan de föll omkull på grund av ålder.

Vindfällen sågade han upp, dels för att han behövde ved och dels för att lagen så föreskriver. Skogsägare är skyldiga att se till så att inte omkullblåsta träd blir liggande och gynnar granbarkborrens framfart.

Enligt forskning har död ved också negativ effekt på klimatet. Den släpper ut kol.

Bonden blev gammal och orkade inte längre. Kullfallna träd blev liggande. Inte så många att det störde alla som ville vara i skogen, men tillräckligt många för att någon naturmänniska skulle tycka att hen träffat på en riktig gammelskog, en som måste skyddas och bevaras.

Skogen hamnade för 14 år sedan under länsstyrelsen beskydd.

Sedan gick det fort. Träd efter träd föll omkull. Allt blev liggande eftersom föreskrifterna säger att död ved i ett naturreservat inte ska röras.

Efter påpekande från mig om att skogen inte längre var framkomlig för andra än småkryp hade länsstyrelsen vänligheten att se till att en stigslinga höggs upp.

Den har vi bybor nyttjat dagligen.

För fyra år sedan kom stormen Alfrida. Den vräkte omkull mängder av träd, de flesta granar som var sjuka på grund av granbarkborrar.

Jag försökte då väcka intresset för lite skogsskötsel hos tjänstemän på länsstyrelsen men fick till svar att så inte skulle ske.

Annons

Nu röjer länsstyrelsen inte längre stigen. I stället sitter lappar som påtalar att man inte bör besöka skogen, skriver Sofi Piehl. Foto: Sofi Piehl.

Annons

I länsstyrelsens egen skötselplan, tagen 2008 står dock att läsa: ”Området skall vara tillgängligt för besökare enligt allemansrätten men nyttjandet ska ske på ett sätt som inte försämrar naturvärdena”.

I januari i år kom stormen Malik.

Nu röjer länsstyrelsen inte längre stigen. I stället sitter lappar som påtalar att man inte bör besöka skogen.

Det lär förbli 38 hektar tragiskt och oframkomligt plockepinn.

Jag förstår inte Skogsstyrelsen. Var är helhetssynen på skogen? Ena gången ges tillstånd för kalhyggen, andra välsignas naturreservat och nyckelbiotoper. Varken det ena eller det andra ger skog så som vi människor vill ha den.

Handlar det bara om eftergifter? På grund av starka ekonomiska intressen går det inte att säga nej till kalhyggen. För att få tyst på dem som verkligen värnar om skogen ger man dem överbeskyddade naturreservat och nyckelbiotoper.

Jag förstår inte hur föreningen Skydda skogen, Naturskyddsföreningen, andra naturälskare och miljöbeskyddare resonerar när de tycker att naturreservat är ett sätt att bevara och värna om skogen.

Det är precis tvärtom.

Läs på om Sveriges äldsta nationalpark! Ängsö, som bildades 1909 därför att där var så vackert. Bonden, som brukade ön, motades bort. Ett antal år senare fanns nästan bara busk och sly att beskåda. Då tillsattes en tillsynsman som i dag gör det som dåtidens bonde gjorde. Ängsö blev återigen en gudomlig plats.

Annons

När privatpersoner äger något: Skog, mark, djur… har de skyldighet att sköta om det annars riskerar de föreläggande och böter.

När länsstyrelsen äger något kallar man vanvård för naturvård.

Länsstyrelsen borde tillsätta en tillsynsman som gör det som forna tiders bönder gjorde.

Skötte sin bondskog med hänsyn till såväl människor som träd och inneboende djurliv av alla de slag.

Sofi Piehl, journalist, författare och naturälskare, permanentboende i Gullunge sedan 1949.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan