Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Gör det inte svårare för barn att få vård för psykisk ohälsa

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den 9 februari fattade direktionen för KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje) beslut om att införa remisskrav för neuropsykiatriska utredningar på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) i Norrtälje. Det betyder att föräldrar till barn och unga från och med den första mars måste få en remiss för utredning från elevhälsan eller primärvården.

Vänsterpartiet röstade emot förslaget att införa remisskrav för utredningar hos BUP. Vi ser inte hur barn och ungdomar ska bli hjälpta av att vården blir mer otillgänglig, skriver Catarina Wahlgren, Jessica Hilwëyn och Thomas Magnusson.

Bild: Ida Forsgren

Just nu står cirka 250 barn och unga i kö för utredning hos BUP Norrtälje. Ungefär hälften av de som står i kön gör det på grund av att föräldrarna själva gjort en begäran om utredning.

Annons

Att själv kunna begära en neuropsykiatrisk utredning för sitt barn har varit ett oerhört viktigt verktyg för föräldrar till barn som ”håller ihop” under skoldagen och bryter ihop i hemmet där de känner sig trygga (ofta flickor). Det är familjer som möts av oförstående från skolan och från primärvården. Med de nya remisskraven riskerar dessa barn att få vänta ännu längre på den vård de behöver.

Annons

Att leva i en familj med neuropsykiatriska diagnoser är krävande. Oförstående från omvärlden och svårigheter att få rätt stöd från vården bidrar till hög belastning.

Det är redan svårt att få kontakt med barn och ungdomspsykiatrin. När Robert Beronius (L) stolt slog sig för bröstet efter sitt första möte i KSON, och hävdade att det inte längre fanns köer till BUP Norrtälje, blev han aggressivt attackerad av föräldrar som kände sig helt obekanta med den bild han presenterade. Det var föräldrar som inte upplevde att barn och ungdomspsykiatrin var tillgänglig, snarare tvärtom, med korta telefontider och långa köer. Bilden hos patientgruppen såg inte likadan ut som den gjorde på förvaltningen eller hos politikerna.

Orsaken till att KSON:s direktion nu vill införa ett remisskrav för utredningar hos BUP är givetvis långa köer och svårt att rekrytera personal. En annan orsak är en omorganisation av barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomsmedicinska vården (BUMM) i Region Stockholm, en omorganisation som lägger cirka 4 500 fler utredningar per år på BUP som tidigare utförts av BUMM.

Omorganisationen syftar också till att bygga upp färre och mer specialiserade mottagningar, och att fler barn ska få sin vård i första linjens psykiatri på vårdcentralen. Detta är dock ingenting som berör de som är i behov av en neuropsykiatrisk utredning. De måste få sin vård inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Annons

Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget att införa remisskrav för utredningar hos BUP. Vi ser inte hur patientgruppen ska bli hjälpt av att vården blir mer otillgänglig. Det finns inga siffror som visar att de som gör en egen vårdbegäran mer sällan leder till en diagnos eller att de barnen har mindre behov än de som har en remiss.

Annons

Vi tror istället på att öppna upp barn- och ungdomspsykiatrin och göra den mer lättillgänglig. Det behöver inte handla om att alla som vill ha specialistvård ska få det, det handlar främst om att alla ska kunna etablera en kontakt där deras problematik respekteras och där de får hjälp att hitta rätt i vården.

Vi tänker oss en kombinerad mottagnings- och lotsfunktion som svarar i telefon hela dagarna, som har goda kunskaper om barn, vilket utbud som finns och kan stötta familjer genom hela vårdkedjan. Ett stort ansvar ligger i dag på föräldrarna att kontakta olika vårdinrättningar, skolan, försäkringskassan med mera. De ska hålla reda på sina rättigheter och slåss för dem.

Det är orimligt att begära detta av föräldrar och familjer. En mottagnings- och lotsfunktion kan bestå av ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin, första linjens psykiatri, elevhälsan och socialtjänsten. Eventuellt kan också ett mobilt team med kunskaper om neuropsykiatriska funktionsvariationer ingå för att arbeta till exempel med problematisk skolfrånvaro.

Vi ser att Norrtäljemodellen tidigare har gjort stora framsteg då det gäller en kombinerad hemtjänst och hemsjukvård. Även på området psykiatri och missbruk finns framgångsrika samarbeten. Nu vill vi se att Norrtäljemodellen också kliver in och förbättrar situationen för barn och unga genom att utveckla sätt att arbeta som sätter patienterna i fokus.

Catarina Wahlgren (V), gruppledare Vänsterpartiet Region Stockholm, ledamot KSON, ersättare barn- och skolnämnden

Jessica Hilwëyn (V), ledamot KSON och socialnämnden

Thomas Magnusson (V), ersättare KSON

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan