Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Ta polisernas utsatta situation på allvar

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bristande respekt för polisen riskerar att hota våra demokratiska fri- och rättigheter. Vi politiker behöver stå upp för poliserna. Den senaste händelsen där en SD-politiker har polisanmälts för våld och våldsamt motstånd mot en polis utanför en krog i Norrtälje visar att alla politiker inte delar denna uppfattning.

Bristande respekt för polisen riskerar att hota våra demokratiska fri- och rättigheter. Vi politiker behöver stå upp för poliserna, skriver Robert Beronius och Alexander Castman. Foto: Johan Nilsson, TT.

En rapport från Polisförbundet från 2021 visar att utsattheten för hot och våld inte bara ökat utan också ändrat karaktär och blivit grövre. Hoten riktas mot mer än uniformen – de görs personliga och inkluderar även privatlivet och familjen.

Annons

Denna utveckling måste vändas. De som hotar, våldför sig på och saboterar för dem som utgör vårt samhälles yttersta skyddsnät ska mötas av kraftfulla konsekvenser. För ur denna respektlöshet växer ett allt hårdare samhälle fram där Polisen får svårare att utöva sitt samhällsbärande uppdrag.

Annons

En avgörande faktor för att kunna hantera hot och våld på bästa sätt är att antalet poliser ökar. Därför vill Liberalerna höja polislönerna kraftigt, i snitt med 4 000 kronor i månaden. Vidare behöver identitetsskyddet för polisers personliga uppgifter stärkas och alla brott mot poliser anmälas och utredas. Även skärpningar kopplat till brottsrubriceringar, brottspåföljder och rätten till kränkningsersättning måste genomföras för att bättre skydda poliser och för att markera att de har samhällets stöd.

Till år 2030 vill vi att Norrtälje ska vara Sveriges tryggaste och säkraste kommun. Ska vi nå det målet behöver vi politiker som vill samarbeta med polisen. Inte motarbeta polisen. Det är därför ytterst beklagligt att SD-politiker istället för att bidra till målet om att bli Sveriges tryggaste och säkraste kommun istället handgripligen bidrar till motsatsen.

Liberalerna vill se ett gott samarbete med polisen. Det var bland annat därför vi 2019 inrättade ett trygghets- och säkerhetsråd, som utgör en plattform för samverkan mellan kommunen och Polisen och som ersatte det sedan tidigare vilande (!) lokala brottsförebyggande rådet. Tillsammans tar kommunen och Polisen också fram gemensamma medborgarlöften. Detta utgör grunden för ett gott samarbete, men Liberalerna vill fortsätta stärka samverkan med polisen i det brottspreventiva arbetet, till exempel genom att involvera Polisen i framtagandet av detaljplaner för att säkerställa att alla trygghetsaspekter beaktas vid framtida byggnationer.

Annons

Annons

I en motion har Sverigedemokraterna föreslagit att kommunen ska ta fram ett larmnummer dit man kan ringa om man observerar brottslig verksamhet. Det här vittnar om stor okunskap hos Sverigedemokraterna om hur vi ska göra Norrtälje kommun till Sveriges tryggaste och säkraste kommun. Observerar man pågående brottslig verksamhet ska man givetvis ringa direkt till polisen (numret är 112 om någon undrar).

Robert Beronius (L), kommunalråd

Alexander Castman (L), polisstudent och talesperson i rättsfrågor

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan