Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vänsterpartiet varken förstår eller förmår

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tidspassningen för färdtjänst- och sjukresor i Norrtälje är hög. 93 procent av resorna går i tid, drygt fem procent av resorna är mellan 10 och 20 minuter försenade, skriver Fredrik Wallén. Foto: Janerik Henriksson, TT.

Annons

Vi i Region Stockholm förvaltar och utvecklar världens största enskilda system för särskilda persontransporter. Det innebär i nuläget cirka 9 000 –10 000 enskilda färdtjänst- och sjukresor per dygn i hela Stockholms län.

Vår stora organisation är inte oproblematisk, något som bland annat Norrtelje Tidnings bevakning av frågan visat. Samtidigt måste man, till skillnad från Vänsterpartiet, ha förmågan att skilja på trafikslagen och de olika huvudmannaskapen avseende särskilda persontransporter. Färdtjänst- och sjukresor är sedan 1977 ett ansvar för regionen (tidigare landstinget) här i Stockholms län. Skolskjuts är ett kommunalt ansvar.

Annons

Annons

I Region Stockholm är vi just på väg in i nästa upphandlingsperiod för våra färdtjänst- och sjukresor. Det är ett gediget och omfattande arbete där vi kommer att slipa våra anbudskrav för att ytterligare förbättra verksamheten i hela länet.

Samtidigt måste man vara medveten om att den totala verksamheten generellt fungerar bra. På årsbasis i Region Stockholm har vi 2021 haft en tidspassning på 89 procent.

I det stora Norrtäljeområdet finns platser där det, åtminstone vid vissa tidpunkter på dygnet, är svårt att få tag på taxibilar för våra transporter (och det arbetas med att åtgärda det). Samtidigt är det så att den samlade tidspassningen för specifikt färdtjänst- och sjukresor i Norrtälje är hög. 93 procent av resorna går i tid, drygt fem procent av resorna är mellan 10 och 20 minuter försenade. Enbart något mindre än två procent av resorna (1,96 procent) är minst 20 minuter försenade. Är de så mycket försenade blir de vad vi kallar ”resegarantiärenden”.

I Region Stockholm har vi tveklöst landets mest tillgängliga färdtjänstverksamhet, med resmöjligheter dygnet runt, högkostnadsskydd, trappklättring och en rad specialregler beroende på resenärskategori och behov. Inga av dessa regionala anpassningar är i grunden lagliga krav, utan de finns för att vi så långt möjligt försöker spegla vår allmänna kollektivtrafik, som ju också är unikt omfattande och möjligen sammantaget mest tillgänglighetsanpassad i världen.

Annons

Nu är ju Vänsterpartiet ett oppositionsparti. I den rollen väljer partiet att alltid se alla glas som minst halvtomma, med smutsigt vatten. Detta när saker i själva verket generellt fungerar bra. Vänsterpartiet, som motsätter sig våra upphandlingssystem och på fullt allvar tror att det går att införa en regional bilpark med tusentals fordon för våra färdtjänstresor samt tusentals chaufförer anställda av regionen, är verklighetsfrånvänt.

Annons

Avseende färdtjänst- och sjukresor i Norrtälje och hela Stockholms län avser vi i den blå-gröna majoriteten fortsätta göra allt som göras kan för att förvalta och utveckla vår verksamhet på bästa möjliga sätt. Vår verksamhets storlek innebär inte sällan särskilda utmaningar, men den gör oss samtidigt starka nog att upptäcka och åtgärda dem på det sätt som är möjligt. Verksamheten är inte perfekt, men vi har förutsättningarna och insikterna för att göra den så bra som möjligt.

Särskilda persontransporter är ett svårt offentligt ansvarsområde. Så när jag säger att vi är ”bäst” på det här i Region Stockholm är det inte en recension av övriga färdtjänstansvariga i landet. Jag vet att de också sliter med att få sina system att fungera, utifrån sina lokala behov och förutsättningar.

Lika lite innebär det att vi vilar ett ögonblick i arbetet med att hantera de problem vi har, eller att det faktum att verksamheten på totalen fungerar väl är en tröst för den som drabbas av förseningar eller andra problem i sitt färdtjänstresande. Men Vänsterpartiets överord och partiets tänkta åtgärder är bara naiva.

Vi som är politiskt ansvariga för verksamheten har ett system samt en inriktning för att fortsätta förvalta, utveckla och förbättra verksamheten. Vi har en plan för en fortsatt bra färdtjänst, som går i tid, i övrigt håller en god kvalitet och dessutom är ekonomiskt hållbar.

Fredrik Wallén (KD), ordförande färdtjänstnämnden Region Stockholm

Annons

Annons

Till toppen av sidan