Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
En del ser inte skogen för bara träd

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skogsbruket har hamnat i den politiska vallgraven där särintressen står mot allmänintresset, skriver Mats Wedberg.

Bild: Jörgen Svendsen

Annons

Jag vill tacka Marie Arnesdotter och Johan Wihlborg för deras artiklar om skogen, där de försöker övertyga om att skogen måste skyddas.

De senaste gången kan en viss förvirring märkas hos Norrtelje Tidning när tidningen åter försöker förringa vad de skriver.

Det verkar som om Norrtelje Tidning inte vill ta till sig att en mycket stor andel av skogsbruket är inriktad på slutavverkning eller kalhuggning eller trakthyggesbruk. Hatat barn har i det här fallet många namn.

Genom att påstå att ”gallring” förekommer och ”röjning” och att ”skogsbruk innebär också att spara vissa träd så att det skall finnas död ved i skogen” kan en märka att argumenten tryter.

Annons

Annons

Det är allmänt känt att de monokulturer som i dag utmärker mycket skogsplanteringar röjs och gallras för att skogen skall växa. Vi vet också alla att ”vissa träd” får stå kvar. När då?

Jo vid kalhyggena. Vi kan alla se dessa ensamma patetiska träd som får stå kvar som en eftergift åt naturvården.

Tyvärr verkar det svårt att övertyga Norrtelje Tidning om att frågan är komplex. Det finns naturligtvis många mycket engagerade skogsägare som gör allt för att skogen skall fortsätta vara en biologisk mångfald. Personligen känner jag många.

Men det överskuggar inte det faktum att Skogsstyrelsen känner sig tvingad att ingripa när utvecklingen urartar.

Marie Arnesdotter och Johan Wihlborg efterlyser öppenhet och dialog. Det är verkligen på tiden. Skogsbruket har hamnat i den politiska vallgraven där särintressen står mot allmänintresset.

De vill också väcka tanken att skogen är en viktig livsmiljö som allt biologiskt liv är beroende av. Inte bara nu, utan sedan urminnes tider och i framtiden.

Att då som Norrtelje Tidning försöka förminska detta med exempel på ”vissa träd” och att plantagerna gallras känns tunt när vi alla som försvarar skogen försöker hitta nya vägar till ett modernt skogsbruk.

Mats Wedberg, Veda Häverö

NT kommenterar:

Annons

Mats Wedberg har rätt i att skogsfrågan har hamnat i den politiska vallgraven. Däremot har han fel i att "särintressen står mot allmänintresset". Det kan inte vara ett allmänintresse att delar av den skog som ägs av små skogsägare skall kunna konfiskeras av staten utan ersättning, vilket är vad nyckelbiotoperna i praktiken har lett till.

Däremot är det ett allmänintresse att den biologiska mångfalden i skogen bevaras samtidigt som det även i fortsättning blir lönsamt att bedriva svenskt skogsbruk. Här borde det gå att hitta en dialog och en samsyn mellan miljövänner och skogsägare.

Men en dialog kräver att båda parter är beredda att lyssna på den andres argument. Tyvärr har det inte funnits någon vilja till detta bland en del av dem som vill "skydda" skogen. Mats Wedberg verkar vara ett exempel på detta.

Reidar Carlsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan