Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Äldre är beroende av att få post varje dag

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi är helt övertygade om att de äldre som är beroende av att papperstidningen delas ut varje dag, säkert också är beroende av sin post varje dag, skriver Bernt Svärd och Robert Johansson. Foto: Malin Hoelstad, TT.

Annons

Reidar Carlsson skriver i en ledare att det är ”rimligt att breven inte delas ut varje dag”. Samtidigt påpekar han att det är viktigt att säkra dagstidningsutdelningen varje dag.

Vi i Roop håller absolut med om det senare, men kan inte riktigt förstå tankegången i det första påståendet. Är det så att Reidar Carlsson enbart talar i egen sak (det vill säga dagstidningsjournalistens)?

Digitaliseringen av samhället pågår och har snarast accelererat under pandemin. Vi har inget emot att digitala tjänster tar mer plats, men anser samtidigt att samhället inte har säkrat åtkomstmöjligheter för gemene man och kvinna, i synnerhet på landsbygden, vilket vi ju som bekant har mycket av i vår kommun.

Annons

Annons

En retorisk fråga: när nu Postnord ska dela ut posten varannan dag, kommer väl portot kunna sänkas? Nej, det lär knappast ske med facit i hand på hur utvecklingen redan gått fram.

Postnord garanterar inte längre att ett normalbrev kommer fram över natten inom Sverige. Detta drabbar också självklart de dagstidningar som distribueras med hjälp av posten.

Men där argumenterar Reidar Carlsson så här: ”För sådana brev finns det andra och mycket snabbare sätt, till exempel elektronisk post.”

Tidningarna däremot ska säkras…

Vi frågar oss: De som inte i dag har möjligheter att sända e-post, hur gör de med sin post?

En sådan här åtgärd kommer med tiden med all sannolikhet att leda till att vi endast får post två dagar i veckan.

Vi är helt övertygade om att de äldre som är beroende av att papperstidningen delas varje dag, säkert också är beroende av sin post varje dag. Även yngre människor får myndighets- och annan viktig post som inte går att ordna via e-post. Som det fungerar i dag, töms de flesta brevlådor redan kl. 09.00 och ingen töms på helgerna. Detta gör det i princip omöjligt att svara snabbt på viktig post, och förstärks ytterligare av indragen utdelning.

Vi tror att det började redan när posten skulle konkurrensutsättas. Posten fick inte ens konkurrera med dåvarande city-mail. Där finns startskottet till varför bland annat brevförsändelser minskade drastiskt. Här i kommunen så anlitar man inte ens Postnord, utan Bring kommer med våra ”tyngre” dokument hem till oss. De som av olika anledningar fortfarande är svåra att överföra elektroniskt.

Annons

Till sist får vi inte glömma våra äldre (och en del yngre) som ofta inte har den IT-kunskap som krävs i nuvarande samhälle, som helt enkelt inte orkar följa med utvecklingen, även om man tidigare kanske har skaffat utrustning. Där behöver den gruppen människor få både stöd och hjälp med att klara sina vardagsärenden.

Annons

Så, nej Reidar Carlsson, vi anser inte att det är tillfredsställande med varannandagsutdelning av posten på landsbygden och mindre centralorter. Varför inte försöka få till stånd ett samarbete mellan dagstidningsdistributionen och postens dito?

Bernt Svärd (Roop), ledamot i teknik- och klimatnämnden

Robert Johansson (Roop), ersättare i barn- och skolnämnden

NT kommenterar:

Det vore mycket bra om post och tidningar kunde distribueras tillsammans. Det här är också ett förslag som har förts fram flera gånger, bland annat i en statlig utredning 2016: ”Som ett brev på posten".

Facket har dock varit kritiskt till förslaget, antagligen på grund av att man är rädd att en sådan förändring innebär många färre jobb på Postnord. Socialdemokraterna har täta band till facket, och det är säkerligen därför som S-MP-regeringen aldrig har lagt fram förslaget till riksdagen.

Bernt Svärd och Robert Johansson tror att Postens konkurrensutsättning ligger bakom varannandagsutdelningen. Det tror inte jag. Jag tror att orsaken uteslutande är att mängden brev har minskat mycket kraftigt.

Bernt Svärd och Robert Johansson påstår också att jag talar i egen sak när jag tycker att det är viktigare att dagstidningar delas ut varje dag än att brev gör det. Det stämmer inte. Som jag skrev i min ledare är det mycket få av Norrtelje Tidnings läsare som får papperstidningen via post.

Annons

Däremot får många andra i Sverige sin dagstidning via post. Det är dem jag tänker på. En dagstidning som inte kan läsas samma dag som den ges ut förlorar mycket i värde.

Samma gäller inte för ett brev, i alla fall inte de brev som i dag skickas med post. Bernt Svärd och Robert Johansson får gärna gå igenom sin egen post och se hur många brev som är så viktiga att de måste delas ut dagen efter de har postats. Jag tror inte att det är några. Det är nästan ingen som skickar sådana brev i dag, bland annat på grund av senfärdighet hos Postnord.

Reidar Carlsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan