Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Reseersättningen bör baseras på avståndet till jobbet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Miljöpartiet vill förändra reseersättningssystemet för arbetsresor så att förutsättningarna för att bo och leva på landsbygden ingår i ett rättvist system, där både arbetsreseavståndsersättning och livspusslande ska rymmas inom ett rimligt ramverk. I regeringsställning lade Miljöpartiet ett förslag om detta.

Miljöpartiets förslag innebär att cirka 300 000 fler svenskar bosatta på landsbygden får ta del av reseavdraget, skriver företrädare för Miljöpartiet. Foto: Fredrik Sandberg, TT.

Annons

Miljöpartiet värnar om allas lika värde och rätt att bo och verka där man vill, även på landsbygden och att åstadkomma detta inom klimatramverket för ett hållbart samhälle. Det pågår en process för att ta fram ett rättvisare system för hur kostnaderna för klimatkompenserande åtgärder ska åstadkomma en miljöfokuserad ersättningsmodell. Det är varken meningen eller rimligt att merparten av Sveriges befolkning som inte bor i storstäder ska klimatkompensera för sin livsstil i högre grad än storstadsbor behöver göra. Förutsättningarna ser olika ut och ersättningsmodellen som arbetas fram bör spegla hur mångsidigt Sverige är i förutsättningar och behov.

Annons

Det finns förbättringspotential i det ramverk för arbetsreseersättning som finns i dag och Miljöpartiet arbetar aktivt för att behovet ska vara i fokus för ersättningsnivåerna i en uppdaterad ersättningsmodell. Miljöpartiets förslag innebär att cirka 300 000 fler svenskar bosatta på landsbygden får ta del av reseavdraget. Miljöpartiets förslag innebär också en mer jämlik ersättningsnivå som huvudsakligen baseras på reseavstånd, inte på inkomstnivå. För information om vad som gäller i dagsläget finns informationen på skatteverket.se.

Ambitionen är även att den nya modellen för reseersättning ska vara enklare att använda och att den baseras på avstånd, och inte på hur du tar dig till jobbet. Om du samåker, tar bussen, bilen eller traktorn ska inte avgöra dina möjligheter till lika rätt till arbetsreseavdrag.

Annons

Med dagens reseersättningssystem går 1,8 miljarder till felutbetalningar av reseersättningar. Arbetsreseersättningsmodellen behöver en ny struktur för att uppnå målen om en jämlikare och rättvisare fördelning av resurserna. Dagens ersättningsmodell är både orättvis, krånglig och ger upphov till både fusk och fel, som skulle kunna undvikas med en modernisering av ersättningssystemet.

Anja Lundin (MP)

Andreas Hagstedt (MP)

Camilla Rydstrand (MP)

Ulf Rosengren (MP)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan