Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vi för en sammanhållen integrationspolitik

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förskola till nyanlända är en del av en sammanhållen integrationspolitik, skriver Staffan Tjörnhammar, Per Lodenius, Robert Beronius och Göre Vaara. Foto: Fredrik Sandberg, TT.

Annons

Andrea Kronvall (SD) invänder i sin debattartikel ”Språkförskola en märklig prioritering av Alliansen” mot att kommunen erbjuder barn till nyanlända plats på förskola 40 timmar i veckan och kritiserar Alliansen för detta. Hon jämför nyanlända i etablering med föräldralediga och arbetslösa som inte erbjuds heltid som standard. Det bör nämnas att barn till föräldrar i dessa grupper erbjuds längre vistelsetider på förskolan om det bedöms ligga i barnets bästa.

Annons

Annons

Kommunen betraktar nyanländas integrationsarbete som en heltidssysselsättning och har en förväntan om att individen lägger ned 40 timmar i veckan på åtgärder att komma in i samhället. Detta oaktat om de schemalagda veckoaktiviteterna uppgår till 40 timmar. Vi kan jämföra med att den som studerar på heltid på universitet sällan har föreläsningar 40 timmar per vecka men ändå behöver lägga den tiden på sina studier.

Sedan har det nyanlända barnet också ett behov av att få goda förutsättningar att komma in naturligt i samhället och lära sig svenska. Här har förskolan en viktig roll att spela. Vi vill poängtera att förskola till nyanlända är en del av en sammanhållen integrationspolitik.

Att kommunen betraktar nyanländas integrationsarbete som en fulltidssysselsättning framgår tydligt av den integrationsstrategi som kommunfullmäktige antagit. Vi kan inte minnas att Sverigedemokraterna kom med invändningar mot det när den antogs.

Staffan Tjörnhammar (M)

Per Lodenius (C)

Robert Beronius (L)

Göte Vaara (KD)

Annons

Annons

Till toppen av sidan