Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje söder om ån

Debatt
Nej till avgiftsbelagd personalparkering vid Norrtälje sjukhus

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kvarteren som omger Norrtälje sjukhus varken har befintlig avgiftsbelagd gatuparkering eller några offentliggjorda planer på att införa sådan. Locums argument om marknadsanpassning håller således ej här i Norrtälje, skriver företrädare för fackliga lokalavdelningar i Norrtälje.

Bild: Lina Sköld

Annons

Vi företräder via våra fackförbund en stor del av personalen vid Norrtälje sjukhus och vill med detta inlägg rikta oss till Norrtäljes lokalpolitiker. Bakgrunden är beslutet om införande av avgiftsbelagd personalparkering vid Norrtälje sjukhus.

Det har som meddelats oss från Region Stockholm via sjukhusets fastighetsägare Locum bland annat enligt följande: ”I Region Stockholms budget för 2020 erhöll fastighets- och servicenämnden i uppdrag att justera avgifterna på regionens parkeringsplatser i syfte att harmonisera med omkringliggande avgiftsnivåer, samt att dygnspriset aldrig ska vara lägre än kostnaden att resa kollektivt. Som en konsekvens av detta höjdes nämndens resultatkrav med 50 mkr.” Annan information från Locum lyder att ”Förhoppningen är att vi alla varje dag ska ta ett aktivt beslut: måste jag ta bilen idag eller kan jag välja att cykla eller åka kollektivt?”

Annons

Annons

Det är rimliga argument gällande de vårdinrättningar som Locum förvaltar inom stora delar av Stockholm kan tyckas, men här förefaller man från regionens sida ha missat att kvarteren som omger just Norrtälje sjukhus varken har befintlig avgiftsbelagd gatuparkering eller några offentliggjorda planer på att införa sådan. Locums argument om marknadsanpassning håller således ej här i Norrtälje.

Behovet av intäkter till regionen är förståelig, men att man väljer att göra det på sjukhuspersonalens bekostnad är djupt olyckligt och potentiellt riskabelt. Tre kronor per timme, max 18 kronor per dag låter kanske inte mycket för världen, men innebär i praktiken en sänkning av årlig inkomst om 4000 kronor för heltidsarbetande sjukhuspersonal som saknar realistiska alternativ till bil som transportmedel i sin dagliga pendling. Ytterligare en relevant fråga som bör ställas är vad boende i närmiljön kring Norrtälje sjukhus tycker om ett scenario där ett ökat antal sjukhusanställda väljer gratisparkering på deras gator i stället för en avgiftsbelagd sjukhusparkering.

Norrtälje är dessvärre inte självförsörjande på utbildad sjukhuspersonal, tvärtom har vi många medarbetare som pendlar långväga till och från arbetet. Detta medför lång restid och höga kostnader för bil och bränsle redan i dag.

Vidare omges Norrtälje, som känt för oss som bor och verkar här, av en relativ glesbygd och vi har en lokaltrafik som är anpassad därefter. Såvida medarbetaren inte är bosatt i Norrtälje tätort så är inte cykeln ett realistiskt transportalternativ. Miljöfördelen med kollektiv resa är naturligtvis behjärtansvärd, men i praktiken så skulle pendling med kollektiva färdmedel innebära flera timmar i ökad restid varje vecka för många av våra medarbetare. Detta gäller tyvärr även bosatta i andra delar av Norrtälje kommun, där turtätheten hos lokaltrafiken allt som oftast inte är anpassad för ett schema där man börjar sitt arbetspass klockan 07:00 eller slutar klockan 21:00.

Annons

Annons

Vi vill uppmana till ett rejält omtag i denna fråga, och att detta skyndsamt lyfts inom Region Stockholm. Pandemin till trots har vi en på det hela taget välfungerande verksamhet och vi är måna om att behålla vår personalgrupp intakt.

Försämring av arbetsvillkoren på detta vis medför risk att utbildad personal söker sig till andra arbetsplatser än Norrtälje sjukhus, vilket riskerar att destabilisera en redan ansträngd personalsituation. Och vill man från regionens sida på detta vis öka sina intäkter på just sjukhuspersonalens bekostnad så behöver man åtminstone basera beslutet på fakta och lokalkännedom.

Andreas Lundin, Vårdförbundet

Daniel von Bergen, Läkarförbundet

Ann-Charlotte Svenander, Kommunal

Kristina Drotz, Vision

företrädare för fackliga lokalavdelningar i Norrtälje

Annons

Annons

Till toppen av sidan