Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Fortfarande katastrofalt för strömmingen – trålgränsen måste flyttas

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är nu allmänt omvittnat att något har hänt med strömmingen. Från att ha varit en tillgång vi alltid kunnat lita på observerar yrkesfiskare i skärgården och andra kustområden, sportfiskare, forskare, fritidsfiskare konsumenter av strömming, till exempel surströmmingsälskare, en påtaglig förändring. Ett industriellt och alldeles för storskaligt fiske under vintermånaderna av övervintrande stim av sill och strömming har under de senaste åren intensifierats och koncentrerats bland annat i vattenområdena strax utanför Stockholms skärgård.

Trålgränsen måste flyttas ut för att rädda ett strömmingsbestånd som fiskas för storskaligt och intensivt, skriver företrädare för miljö- och fiskeföreningar.

Bild: Dennis Tihinen

Annons

Ett stort uttag av strömming i ett begränsat område riktat mot genetiskt lokalt anpassade populationer har förändrat villkoren inte bara för oss. Strömming är bytesfisk för marina fåglar och rovfiskar som till exempel gädda, gös och abborre och där i synnerhet strömmingsynglen intar en särställning i ekosystemet genom att fungera som en kritisk länk i näringskedjan.

Annons

Kvoterna i centrala och västra Östersjön har visserligen sänkts med 45 respektive 50 procent för 2022 (men i Bottniska viken en höjning med 71 procent!), men forskare slår fast i webbmagasinet Baltic Eye från Stockholms universitets Östersjöcentrum: ”Anledningen är att lekbiomassan (mängden lekmogen fisk) ligger klart under hållbara nivåer” och ”I mitten av 1970-talet beräknades lekbiomassan i centrala Östersjön vara runt två miljoner ton. Sedan dess har beståndet sjunkit med nästan 80 procent och ligger idag på c:a 400 000 ton”.

Men fortfarande får det storskaliga trålningsfisket bedrivas för nära kusten och lekområdena (om än med minskade kvoter). Som Henrik Svedäng skriver i Baltic Eye: ”Det kan tyckas bra att man sänkt kvoten men riskerna är nu betydande att beståndet redan är skadat, till exempel genom att delbestånd har slagits ut”.

Till detta kommer att andelen stor strömming (över 18 cm) har minskat kraftigt i Bottenhavet. Länsstyrelsen i Stockholms län vill se en utflyttning av trålgränsen från fyra till tolv sjömil från baslinjen (normalt en linje som följer lågvattenlinjen) och en särskild reglering av fisket i anslutning till Stockholms skärgård. Länsstyrelsen föreslår att ”Den särskilda regleringen ska bestå av att fiske med fartyg över 24 m, med motorkapacitet över 450 KW samt mindre maskstorlek i trålnätet än 32 mm ska vara förbjudet mellan 4 och 12 nautiska mil från baslinjen mellan Landsort i söder till Grundkallen i norr”.

Annons

Annons

Vi stöder till fullo länsstyrelsens ställningstagande. Trålgränsen måste flyttas ut för att rädda ett bestånd som fiskas för storskaligt och intensivt – ett överfiske av lekströmming som står i koncentrerade stim inför lekvandring in till kusten!

Joakim Jonsson, Österåkers Sportfiskeklubb

Christoffer Hallgren, Naturskyddsföreningen i Österåker

Urban Dunell, Naturskyddsföreningen i Österåker

Scott Danielsson, Naturskyddsföreningen i Värmdö

Ola Nordstrand, Naturskyddsföreningen Roslagen

Lars Lindqvist, Vaxholms Fiskevårdsområdesförening

Rolf Stohr, Tyresö Fiskevårdsförening

Solveig Dahl, Naturskyddsföreningen i Tyresö

Kristoffer Stighäll, Roslagens Ornitologiska Förening

Patrik Bergqvist, Skeboåns Sportfiskeförening

Kennet Jonsson, Norrtälje Sportfiskare

Jan Holmbäck, Naturskyddsföreningen i Vaxholm

(Ola Nordstrand är också ledamot i Norrtäljes kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan