Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Avregistrering av nyckelbiotoper vore ett dråpslag mot den biologiska mångfalden

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att ta bort kunskapen om skogens värdefulla områden – nyckelbiotoper – är kunskapsfientligt och vore ett allvarligt bakslag för Sverige som ansvarstagande nation, skriver Ola Nordstrand.

Bild: Boel Ferm

Annons

Reidar Carlsson lyfter i sin ledartext 21 december att det naturliga vore att Skogsstyrelsen avregistrerade alla nyckelbiotoper, efter det att en skogsägare fått rätt mot Skogsstyrelsen i Högsta förvaltningsdomstolen beträffande den nyckelbiotop som Skogsstyrelsen har registrerat på skogsägarens mark. Att Reidar Carlsson därtill kallar tjänstepersonerna från Skogsstyrelsen för aktivister känns väl osmakligt när någon gör sitt jobb utifrån sitt ämbete.

Vi i Naturskyddsföreningen Roslagen anser att helt avregistrera alla nyckelbiotoper skulle innebära ett dråpslag för den biologiska mångfalden då nyckelbiotoper visar på områden som är särskilt viktiga för såväl djur som växter och andra organismer i skogen. Det kan till exempel finnas sällsynta eller till och med utrotningshotade arter som behöver ett speciellt område i en skog för att överhuvudtaget kunna överleva.

Annons

Annons

Varför är då nyckelbiotoper så viktiga? Så här skriver Skogsstyrelsen på sin hemsida: ”Nyckelbiotoper är viktiga för den biologiska mångfalden. Nyckelbiotoper är ofta rester av miljöer som försvunnit i det omgivande landskapet. De arter som lever i sådana miljöer uppträder inte slumpartat eller jämnt utspritt i skogslandskapet utan finns ofta samlade på platser som har speciella egenskaper. Därför har dessa miljöer en nyckelroll för bevarandet av skogens växter och djur. Kunskap om nyckelbiotopernas förekomst i skogslandskapet är ett viktigt underlag för naturvårdsarbetet.”

Att den skogsägare som nu vann mot Skogsstyrelsen kommer att sköta sin skog för att kunna bevara den biologiska mångfalden vet vi inte, men vi hoppas såklart det. Skulle det däremot bli en så kallad slutavverkning eller ett ”kalhygge” så kommer skogen aldrig att återfå den mångfald som tidigare fanns även om skogen återplanteras.

Det finns andra sätt att avverka sin skog på utan att helt fördärva för hotade arter och den biologiska mångfalden och det är det så kallade hyggesfria skogsbruket, där ett mindre uttag ur skogen sker, med tätare intervaller och skonsamma metoder. Och det är det många skogsägare som gör i vår vidsträckta kommun.

De som oftare brukar lämna stora och djupa sår i skogen efter avverkning är de stora skogsbolagen, som har som krav eller eftersträvar vinst och avkastning på kort sikt och inte visar omsorg om landskapet. Kvar blir efter många år en artfattig skog som i princip bara väntar på nästa avverkning.

Skogsägare som värnar om nyckelbiotoper och vårdar skogarna måste få ersättning som ger ett incitament att bevara skogar för biologisk mångfald och för att stoppa klimatkrisen. Att ta bort kunskapen om skogens värdefulla områden – nyckelbiotoper – är kunskapsfientligt och vore ett allvarligt bakslag för Sverige som ansvarstagande nation.

Annons

Annons

Skogen är också ett extra viktigt inslag i frågan om klimatet då skogen binder koldioxid och det bästa är en mer blandad skog som tål omställningen i klimatet bättre. Den monotona granskogen är känslig för granbarkborren, tål skogsbränder och torka sämre. Skogen är också en folkhälsofråga då den är av stor vikt för rekreation och lek för barn och vuxna.

Vi i Naturskyddsföreningen Roslagen kommer att fortsätta att jobba hårt för bevarandet av våra skyddsvärda skogar och anordna naturvårdsvandringar för att visa på de höga värden som finns i skogen och som vi måste försöka bevara för allas vårt bästa. Vi skulle också vilja lagstadga att naturen ska ha ett eget värde i vårt rättssamhälle. Avsaknaden av ansvar och omsorg om naturen leder till att vi är inne i en allvarlig global kris för den biologiska mångfalden och naturen. Det märks både i Brasiliens skogar och i Roslagens skogar, som utarmas snabbt på biologisk mångfald genom stordriften i skogsbruket.

Ola Nordstrand, Naturskyddsföreningen Roslagen

(Ola Nordstrand är också ledamot i Norrtäljes kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.)

NT kommenterar:

Jag har svårt att förstå Naturskyddsföreningens inställning att det vore ett dråpslag mot den biologiska mångfalden om alla nyckelbiotoper avregistrerades. Det tyder på en okunskap om hur de mindre skogsägarna tänker – för det är ju bara i deras skogar som Skogsstyrelsen har registrerat nyckelbiotoper. De stora skogsägarna har sluppit det.

Det är skogsägaren som har skapat den värdefulla biologiska mångfalden genom sitt sätt att sköta sin skog. Varför skulle skogsägaren sluta med det bara för att nyckelbiotopen avregistreras?

Annons

Däremot kan en registrering av en nyckelbiotop innebära en förlust av biologisk mångfald hos många andra skogsägare. Eftersom skogsföretag inte tar emot skog från nyckelbiotoper, på grund av FSC-certifieringen, blir marken i en nyckelbiotop i praktiken värdelös. För att undvika detta börjar många skogsägare sköta sin skog på ett sätt som minskar risken för att en nyckelbiotop uppstår, och därmed risken för att marken blir värdelös. Det innebär sämre biologisk mångfald.

Annons

Ola Nordstrand skriver: ”Skogsägare som värnar om nyckelbiotoper och vårdar skogarna måste få ersättning som ger ett incitament att bevara skogar för biologisk mångfald och för att stoppa klimatkrisen”. Det är bara att hålla med. Men så sker inte i dag.

Enligt en rapport som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket gjorde 2020 skulle det kosta 4,7 miljarder kronor att ersätta skogsägarna för den mark som i dag är registrerad som nyckelbiotoper. Detta är dock bara en liten del av den mark som skulle kunna vara nyckelbiotoper. Kostnaden för staten att ersätta skogsägarna för alla ”oregistrerade” nyckelbiotoper uppskattas i rapporten till cirka 42 miljarder. Det är därför helt orealistiskt att tro att alla skogsägare kommer att kunna få ersättning.

För övrigt skulle alla dessa miljarder inte räcka för att bevara nyckelbiotoperna. Den biologiska mångfalden i nyckelbiotoperna har ju skapats genom skogsägarnas skötsel. Utan fortsatt skötsel kommer den biologiska mångfalden inte att bevaras. Det är något som Naturskyddsföreningen aldrig nämner.

Reidar Carlsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan