Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Äntligen sunt förnuft hos flera partier än SD

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Det är bättre att något bra händer sent än att det aldrig händer” är ett gammalt välkänt ordspråk som känns passande nu när vissa ledande politiker, däribland kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M), tycks ha vaknat upp från storstadsdrömmarna gällande Norrtälje kommun.

Sverigedemokraterna yrkade som enda parti avslag när godkännandet av planprogrammet för det enorma stadsprojektet ”Närheten” vid södra infarten var uppe för beslut i kommunstyrelsen i april 2021, skriver Andrea Kronvall. Illustration: Arkitema Architects, Norrtälje kommun.

Övriga partiers inriktning har annars under lång tid varit att Norrtälje ska växa till varje pris, och det snabbt. Trots tydliga varningssignaler rörande bristande överensstämmelse mellan bostadsproduktion och tillgänglig samhällsservice och infrastruktur har den höga expansionstakten fortfarande varit ett mål. Målet om tusen nya bostäder per år som Socialdemokraterna införde, eller den extremt positiva hållningen till en hög expansionstakt under tidigare moderatledda styren, vittnar om detta.

Annons

Annons

Sverigedemokraterna är inte alls motståndare till att vår fina kommun växer i rimlig takt, men vill framhålla att det måste ske på ett balanserat och strukturerat sätt så att alla bitar faller på plats samtidigt. Det är ju ingen bra idé att bygga bostäder om det inte finns förskolor, skolor, vägar och reningsverk som motsvarar ett stort antal nya hushåll.

Sverigedemokraterna har sett på denna utveckling med oro och jag med flera SD-ledamöter har bokstavligen stått i fullmäktige under snart fyra års tid och påtalat att kommunen uppenbart lider av växtvärk. I våra årliga budgetförslag sedan 2018 har vi därför föreslagit en lägre expansionstakt gällande nya lånefinansierade projekt. Vi har också påtalat att den stora underhållsskuld som kommunen redan har rimligen borde prioriteras före nya lånefinansierade äventyr. Till saken hör också att vi vill behålla kommunens och stadens småstadsprägel.

Vi har alltså satt lägre mål gällande befolkningstillväxten än Alliansen och Socialdemokraterna i våra budgetar - tyvärr utan att få det minsta gehör.

För ett par år sedan debatterade Sverigedemokraterna för att Norrtälje kommun bör avvakta med nya stora byggprojekt, specifikt Lommarstranden etapp 2 och det enorma stadsprojektet ”Närheten” vid södra infarten, och yrkade därför som enda parti avslag när godkännandet av planprogrammet för just “Närheten” var uppe för beslut i kommunstyrelsen i april 2021. Vi har tidigare ställt frågan om Alliansen också varit på väg att svänga när det gäller Lommarstranden etapp 2 och Närheten, vilket nu alltså äntligen har skett då planerna pausas eller läggs på is.

Annons

Annons

Sverigedemokraterna älskar Norrtälje kommun och har förståelse för att många vill flytta hit då här finns allt man kan önska sig. Men vi måste i första hand vårda det vi redan har i samklang med en balanserad utbyggnadstakt. Vi förordar därför villabebyggelse på landet och i småorter, något som det numera finns en samsyn kring hos några partier, vilket bådar gott. Gällande hyres- och bostadsrätter kan vi bejaka småskaliga utbyggnader på mindre orterna, men i Norrtälje stad behöver byggandet pausas. Först när kommunen har säkerställt tillräckligt många skol- och förskoleplatser, tillräcklig VA-kapacitet, bättre vägar och när inte kommunala hyresfastigheter vittrar sönder på grund av eftersatt underhållsarbete, först då är det läge att tänka på utbyggnad i rimliga nivåer igen.

Moderaterna har vaknat klockan fem i tolv, medan Socialdemokraterna fortfarande drömmer.

Sverigedemokraterna insåg problematiken tidigare än de flesta men vill inte slå oss själva för bröstet och säga ”Vad var det vi sa”. Mycket av det vi förespråkar kokar trots allt ner till vanligt sunt förnuft - vi är glada att denna insikt nu verkar ha spridit sig.

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan