Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Norrtälje måste investera för en hållbar utveckling

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ett antal utredningar har gjorts hur kapaciteten i avloppsreningen ska utökas och miljötillstånd för utbyggnad är nu beviljat. Trots det har (m)an inte fattat beslut om investering, med risk för tvärbromsning av kommunens utveckling som resultat, skriver Ulrika Falk och Olle Jansson.

Bild: Tobias Bernander

Annons

Norrtälje kommun ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av kommunen. En förutsättning för detta är fungerande infrastruktur. Vare sig det gäller vägar, vatten- och avlopp eller bredband, så behöver vi bygga en infrastruktur som går att lita på.

Norrtälje ligger efter. Redan under det tidigare 16-åriga moderatledda styret, när gällande översiktsplan antogs, var ökad kapacitet i avloppsreningen högt prioriterat. Sedan dess har att antal utredningar gjorts hur detta ska genomföras och miljötillstånd för utbyggnad är nu beviljat sedan en tid tillbaka. Trots det har (m)an inte fattat beslut om investering, med risk för tvärbromsning av kommunens utveckling som resultat. Varför denna ovilja hos det moderatledda styret?

Annons

Annons

En tvärbromsning kan få stora och långsiktiga effekter. Bostadsbristen är stor och ledtiderna för att få fram nya bostäder är långa.

Samtidigt vet vi att många har intresse av att investera i vår kommun. Det intresset bör tas tillvara för att fler ska få en bostad och ett jobb i vår kommun. När vi blir fler invånare underlättar vi också för samhällsviktiga funktioner som akutsjukhus och tingsrätt att finnas kvar.

Därför är vårt besked tydligt: Norrtälje behöver ta sitt ansvar och investera i nödvändig infrastruktur. Våra invånare och företagare ska inte behöva anpassa sig efter gårdagens infrastruktur, den ska istället uppgraderas efter våra invånares och företagares behov.

Vi vill se en kommun där klyftorna mellan stad och land byggs bort och där fler kan förverkliga sina bostadsdrömmar, oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Därför ska vi använda tillväxten, inte bromsa den, för att skapa ett mer jämlikt och hållbart samhälle genom att investera i infrastruktur som möjliggör för fler att flytta till och bo kvar i vår kommun.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd

Olle Jansson (S), oppositionsråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan