Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Det finns många lyckade försök med kortare arbetstid

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Reidar Carlsson hävdar i en ledare i Norrtelje Tidning att Vänsterpartiets förslag om förkortad arbetstid för att lösa krisen i förlossningsvården är oseriöst. Det verkar som att Reidar Carlsson tror att barnmorskorna måste utföra fler förlossningar på kortare tid och därför kommer att bli än mer stressade om detta genomförs.

Förkortad arbetstid i de tunga dygnetrunt-verksamheterna har tidigare testats på akutmottagningen på Huddinge sjukhus. Det slog mycket väl ut, skriver fyra företrädare för Vänsterpartiet. Foto: Fredrik Sandberg, TT.

Annons

Vi vill gärna upplysa Reidar Carlsson om att akutsjukvården inte fungerar på det viset. På förlossningsklinikerna är det toppar och dalar, för kvinnor föder inte effektivt och på beställning. På senare tid har det dock varit toppar mest hela tiden eftersom det finns för få förlossningsplatser i Region Stockholm. Nu har över hälften av barnmorskorna på förlossningen på Danderyds sjukhus sagt upp sig då arbetsbördan är för tung.

Annons

Reidars Carlsson eget förslag för att lösa denna akuta kris är att planera för en förlossningsklinik på Norrtälje sjukhus, ett projekt som tar minst tio år att genomföra och då har nog barnmorskor och undersköterskor på förlossningsklinikerna lämnat oss för länge sedan. Det måste till fler förlossningsplatser nu, och det kan ske genom att öppna den färdigbyggda men uppskjutna förlossningskliniken på St Görans sjukhus.

Sedan måste personalen på förlossningen få bättre arbetsmiljö. Vi har själva träffat flera av dem och ett av deras egna högsta önskemål är en arbetstidsmodell som omfattar färre timmar per vecka. På Södersjukhusets förlossning arbetar 22 procent av barnmorskorna och 30 procent av undersköterskorna heltid. De orkar inte mer. 65 procent av arbetstiden är också förlagd på obekväm arbetstid med låga OB-tillägg. Flera åtgärder måste till för att förbättra arbetsmiljön på förlossningen, men förkortad arbetstid är både ett seriöst och verksamt förslag.

Förkortad arbetstid i de tunga dygnetrunt-verksamheterna har tidigare testats på akutmottagningen på Huddinge sjukhus. Det slog mycket väl ut. Personalen vittnade om fortsatt tung arbetsbörda, men återhämtningen blev bättre och då klarar man av ett tungt arbete.

Exemplet visar också att det blev lättare att rekrytera fler kollegor för att dela på arbetsbördan. Helt plötsligt ringde folk själva upp och sökte jobb, istället för tvärtom.

Annons

Tyvärr ville den blågröna koalitionen i Region Stockholm likrikta möjligheterna att se över arbetstidsmodeller och införde ett system som inte fungerar ute i verksamheterna. Arbetstidsmodellen på Huddinge-akuten fick frångås.

Annons

Det finns också många lyckade försök med kortare arbetstid inom kommunala verksamheter. Arbetslivsinstitutet gjorde 2007 en sammanställning som visade på ökad effektivitet och bättre självupplevd hälsa hos arbetstagarna. I Östersund genomfördes ett försök 2018-2019, som vetenskapligt bevisade vinsterna i återhämtning hos personalen. Särskilt stor betydelse hade den förkortade arbetstiden för kvinnliga anställda.

De tyngsta kommunalt finansierade arbetena finns ofta inom omsorgen. Där har de olika utförarna också varit dåliga på att erbjuda tillsvidareanställningar och heltidsanställningar, Norrtälje kommun rankades som sämst i Sverige i Kommunals mätning tidigare i höst. Ibland har det förekommit så kallade turer som gör att en hel dag går åt utan att den anställde får betalt för alla timmar.

Det är mest kvinnor som arbetar inom dessa verksamheter. Ofta blir det också genomgångsjobb för yngre eftersom de inte orkar stanna kvar i yrket, vilket innebär en sämre kontinuitet och kvalitet för de äldre och funktionshindrade som är i behov av dessa tjänster.

Norrtälje kommun är en kommun som har dubbelt så många äldre än resten av regionen och utvecklingen går mot att den andelen växer. Ska vi kunna behålla och rekrytera personal som kan ta hand om dessa människor måste vi kunna erbjuda goda arbetsförhållanden. Att få mer tid över för familjen, att hinna återhämta sig och att inte slita ut kroppen i tunga lyft och emotionella engagemang är mycket värt för ett kvalitativt liv.

På nyliberalismens gravsten kan det stå: ”okej, vi skapade ett samhälle i förfall men vi nådde budgetmålen och höjde aldrig skatten!”.

Annons

Annons

Britt-Mari Bardon (V), gruppledare Vänsterpartiet Norrtälje

Stefan Grath (V), ordförande Vänsterpartiet Norrtälje

Jessica Hilwëyn (V), ledamot kommunfullmäktige, socialnämnden och KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje)

Catarina Wahlgren (V), gruppledare Vänsterpartiet Region Stockholm

NT kommenterar:

Det är alltid intressant att se vänsterpartister argumentera för kortare arbetstid. Det handlar alltid om återhämtning och lättare att rekrytera. Däremot berättar de aldrig hur den kortare arbetstiden skall betalas eller om det finns billigare och mer effektiva sätt att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för vissa än att sänka arbetstiden för alla.

Vänsterpartiet i Norrtälje kommun föreslog i sitt tilläggsyrkande till budgeten för nästa år en sänkning av arbetstiden för många kommunanställda med bibehållen lön. Någon siffra på vad detta skulle kosta fanns dock inte i förslaget, inte heller hur sänkningen skulle finansieras. Det finns inte heller i denna replik.

Är det kanske så att Vänsterpartiet inte tycker att det är så viktigt att kommunens budget skall gå ihop? Det är lätt att tro det när vänsterpartisterna i slutet av sin replik antyder att alla som vill hålla budgetmålen är "nyliberaler".

För övrigt har jag aldrig påstått att ett BB i Norrtälje vore en lösning på den akuta förlossningskrisen i Region Stockholm. Det framgår tydligt av min ledartext. Däremot tycker jag att förlossningskrisen, som ju har pågått i flera år, gör att man skall börja diskutera om ett BB i Norrtälje kan avlasta Danderyds sjukhus.

Reidar Carlsson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan