Annons

Annons

Annons

krönikaLöparö

Carl Juborg
Berättelserna från Löparöborna visar på allvaret i konflikten

Norrtelje Tidning bevakar skärgårds- och landsbygdsfrågor dagligen. Det har vi gjort i 141 år sedan starten 1880 - och vi kommer fortsätta, att med kraft, belysa det som berör vår publik.

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

NT rapporterar om konflikten på Löparö.

Bild: Linus Chen Magnusson

Annons

Ett av många projekt vi har rapporterat om är; Löparö skärgårdsby och en av de första artiklarna handlade om en vinterbro mellan Urö och Löparö hösten 2017 och inledningen av 2018.

Det har funnits ett stort intresse från start när det gäller framtiden för skärgårdsbyn och vad som kan komma att ske - givet drömmen att få bo havsnära tillsammans med de med liknande visioner.

Intresset för Löparö-planerna har växt.

I somras ska det enligt uppgift funnits över 500 intresseanmälningar om att bo i skärgårdsbyn.

Annons

Annons

På hemsidan går det att läsa följande om planerna Löparö:

I hjärtat av Roslagens skärgård ligger ön Löparö, en dold pärla precis intill fastlandet med flera byar och aktiva gårdar. För att säkra framtida generationers fastboende på ön, planeras en ny skärgårdsby för barnfamiljer som vill bo i den stadsnära landsbygden kombinerat med ett liv i skärgården.

Men redan i samband med NT:s rapportering om den aktuella bron för fyra år sedan uppstod det alltså friktioner mellan kommun, grannar och föreningar på ön.

Och så har det fortsatt.

De många och återkommande konflikterna är ett av flera skäl till att NT nu publicerar berättelsen om läget på ön med rubriken: "Drömmen om bullerby på Löparö slutade i rättssalen".

Vi väljer nu att namnge en av huvudpersonerna och vissa publicistiska beslut går alltid att härleda till allmänintresset. Det finns ett betydande allmänintresse mot bakgrund av vad planerna för skärgårdsbyn har varit - och fortfarande är. Projektet har också genererat i juridiska påföljder såsom domar till följd av politikerhot och ofredanden vilket motiverar en större publicering.

En annan aspekt som ligger till grund för NT:s publicering är att Löparö-drömmarna blivit en riksangelägenhet för etablerade medier.

Dagens Nyheter, Dagens Industri, Svenska Dagbladet - samt Expressen - har de samtliga gjort nedslag i Roslagen med fokus på visionärerna Pensar inklusive skärgårdsby-planerna.

Annons

Annons

Konflikterna finns inte enbart just på skärgårdsön utan de går även att hitta i högre instanser.

Tidningen Skärgården har tidigare rapporterat om att Pensar känner sig motarbetad av kommunen och nekade tillstånd har JO-anmälts. I maj 2021 riktade även JO kritik mot kommunen för hanteringen av planbesked med koppling till Löparö.

Redan i somras publicerades ett gediget reportage från Löparö från Expressen som var först med att offentliggöra uppgiften och namnge det faktum att Johan Pensar stod bakom hoten mot lokala SD-politikern Dennis Ekström.

Politikerhot ökar och statistik från Brå visar också att 25 procent av alla förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld.

Pensar har nekat NT:s intervjuförfrågningar om situationen på Löparö och anklagelserna men säger följande i Expressen publicering och har stått för en liknande beskrivning i rätten vad som hände efter att kommunen sa nej till skärgårdsbyn:

Annons

– Vi var helt förtvivlade och hade bara fått nej på allt. Jag var så jäkla besviken och vi satt med utgifter på flera miljoner. Jag fick ett psykbryt.

Annons

I det dokument som NT nu publicerar finns det nya starka berättelser och vittnesmål om situationen på Löparö.

För Norrtelje Tidning ställer politiker och boende upp med namn och bild för att delge just sin historia.

Som lokaltidning och samhällsviktig aktör är vi däremot skyldiga våra läsare att berätta om det här. Johan Pensar har vid upprepade tillfällen själv sökt offentligheten, bildat opinion och debatterat landsbygdsfrågor i allmänhet och sitt eget byggprojekt i synnerhet.

När argumenten mot politikerna övergick i kränkande meddelanden och i ett fall olaga hot utsätter det den lokala demokratin och det fria meningsutbytet för ett hot i sig. Något som politikerna NT talat med också vittnar om.

En annan aspekt är att de 28 permanenta Löparö-villorna skulle kunna betyda mycket för många potentiella och nya skärgårdsbor.

Vi har givetvis inte pratat med alla boende på ön.

Och vi kan inte presentera en procentuell fördelning för hur stödet för skärgårdsbyn ser ut. Men de vi talat med - förstärker bilden - av en växande infekterad Löparö-konflikt och dess allvar.

Ulla Blomgren lämnade ön och beskriver hennes beslut så här i intervjun med reporter Linus Chen Magnusson.

– Jag är glad att varken mor eller far lever i dag för de hade aldrig överlevt det här.

Löparöbon Per Hedberg är målsägande i ett av flera rättsfall - efter att, enligt domen, blivit misshandlad och hotad till livet.

– Jag var både chockad och skärrad, säger han.

Dessa berättelser är ytterligare ett skäl till varför Norrtelje Tidning väljer att i offentlighetens ljus påvisa vilka problem som kan uppstå när skärgårdsdrömmar går i kras och grannfejder tar över.

Fortsättning lär följa.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan