Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Låt Norrtäljemodellen gå före även för barn och unga

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Norrtäljemodellen är en föregångare på många områden, men mest uppmärksammad har den nog blivit för den sömlösa omsorgen om de äldre. En sammanslagen hemtjänst och hemsjukvård med hemrehab har minskat besöken hos de äldre och gjort det lättare för dem att veta vem de ska kontakta när de behöver hjälp.

Familjens hus gav goda förutsättningar för ökat samarbete och samsyn kring de barn och unga som behövde stöd. Det är dags att ta tanken om ett gemensamt ansvar för ungas hälsa ett steg längre, skriver Catarina Wahlgren och Jessica Hilwëyn.

Bild: Ida Forsgren

Samordningen av kommunala och regionala ansvarsområden bidrog även till att Norrtälje kommun klarade sig väl genom det första året av coronapandemin, bättre än övriga regionen. Vänsterpartiet tycker att det är nu är dags för barn och unga att ta del av de fördelar organisationen kan innebära.

Annons

Annons

Norrtälje kommun har en specifik demografi som skiljer sig från resten av regionen. Norrtäljemodellen gör att vi kan arbeta för att möta de specifika behov som finns i vår kommun. Vi har till exempel dubbelt så många äldre som resten av regionen, men vi har också en hög andel barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Detta påverkar självfallet de ungas möjligheter att klara skolan och komma ut på arbetsmarknaden. Ju tidigare vi kan hjälpa dem till en bättre hälsa, desto bättre förutsättningar ges de.

När Norrtäljemodellen sattes i sjön möjliggjordes också starten av Familjens hus, något som eftersträvats av kommun och region i åratal innan, men som var svårt att få till utan den organisation som i dag finns på plats. Familjens hus gav goda förutsättningar för ökat samarbete och samsyn kring de barn och unga som behövde stöd. Det är dags att ta tanken om ett gemensamt ansvar för ungas hälsa ett steg längre.

I Region Stockholm pågår just nu en omorganisation av organisationen för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som syftar till att centralisera mottagningarna och avgränsa BUPs ansvarsområde. Förhoppningen är att många istället ska kunna få hjälp på vårdcentralen med måttlig psykisk ohälsa.

I Norrtälje har man på BUP-mottagningen gjort ett gediget arbete och lyckats få bort köer till nybesök och behandling, emedan kön till neuropsykiatriska utredningar fortfarande är lång. Den kön kommer inte att försvinna genom att ett antal patienter flyttas till vårdcentralen. Här måste det in andra resurser.

Annons

Att arbeta med barn och unga som mår dåligt är tungt och det är viktigt att kunna behålla och rekrytera erfaren personal. Det finns många utbildade barnpsykologer och psykiatriker i regionen, men tyvärr väljer de inte att arbeta på BUP.

Annons

Vi måste göra barn- och ungdomspsykiatrin till en arbetsplats där man väljer att arbeta. För det krävs att man känner att man kan göra skillnad för de barn man möter. En grundbult för detta är ett nära samarbete med kommunernas socialtjänst, elevhälsan och vårdcentralerna. Det kan göras genom att skapa nya gränsöverskridande funktioner som gör verksamheten sömlös för patienterna och deras anhöriga.

Exempel på detta kan vara mobila team med neuropsykiatrisk kompetens, lotsfunktion som hjälper familjer att kontakta och kommunicera med rätt instanser och nivåer för sina barns stöd, men även en tät relation och fast kontakt i den somatiska vården. Som det ser ut nu skickas många barn och unga som mår dåligt runt i systemet och ansvarar själva för att hamna rätt.

Vänsterpartiet ser behovet av en stärkt och mer tillgänglig barn- och ungdomspsykiatri på olika nivåer. Vi ser att Norrtäljemodellen har goda förutsättningar att gå före och tänka nytt även inom detta område och skulle vilja se initiativ till detta tas under 2022. När du är ung och brottas med psykisk ohälsa har du inte tid att köa.

Catarina Wahlgren (V), ledamot i KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje)

Jessica Hilwëyn (V), ledamot i KSON

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan