Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Det finns inga förslag om vinstförbud

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I sin ledare i Norrtelje Tidning tisdagen den 2 november tar Reidar Carlsson upp frågan om rätten till vinstuttag i den svenska skolan – den rätt som lett till att flera stora skolkoncerner intresserat sig för den svenska skolmarknaden. Vi citerar nedan några stycken ur ledaren och kommenterar dessa.

”I morgon börjar Socialdemokraternas partikongress. Ett av partistyrelsens förslag till kongressen är att vinstuttag ur skolor skall förbjudas. Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot vinstuttag i friskolor.”

Kommunerna kan ta över eleverna om många friskolor tvingas att lägga ner. Lokalerna finns, lärarna finns och finansieringen finns i form av skolpengen, skriver Christina Hamnö och Rune Karlsson. Foto: Fredrik Varfjell, TT.

Annons

Annons

Det är en korrekt beskrivning. Åtminstone vad det gäller Vänsterpartiet. Vi är inte emot vinster, men vi anser att de vinster som uppstår ska återinvesteras i skolverksamheten. De ska alltså inte användas till uppköp av andra skolor och de ska inte delas ut.

Efter ovan citerade stycke argumenterar Reidar Carlsson enbart mot vinstförbud – ett förbud som, vad vi vet, inget av oppositionspartierna föreslagit. Vinstförbud är inte detsamma som ett förbud mot vinstuttag. Det är svårt att veta om det här är ett medvetet försök från skribentens sida att blanda bort korten för läsaren eller inte. Om det är medvetet, så är vi starkt kritiska. Om det är omedvetet, så är det högst olyckligt.

”Ett vinstförbud skulle få stora konsekvenser för friskolorna. Det skulle göra det svårt för friskolorna att spara pengar till stora investeringar och att klara perioder med underskott. Med ett vinstförbud är därför risken stor att många friskolor tvingas stänga. Detta är säkerligen också syftet med förslaget.”

Ja, ett vinstförbud skulle kunna få dessa följder, men, som sagt, det finns inget sådant förslag från oppositionen. Ett förbud mot vinstuttag skulle däremot enbart drabba marknadsskolorna och deras ägare. Om det också skulle leda till att dessa tappade intresset för den svenska skolan och stängde ner sin verksamhet, så skulle förutsättningarna för en positiv utveckling av den svenska skolan avsevärt förbättras.

”Det är bra att reglerna för friskolorna debatteras. Det är mycket viktigt att friskolorna har samma kvalitet som de kommunala skolorna, att de inte kan sätta glädjebetyg och att de har samma andel resurskrävande elever. Det finns också anledning att se över friskolornas kösystem.”

Annons

Därmed är den saken avklarad. Inget mer att orda om. Problemet är bara att kvaliteten inte är densamma, att det sätts glädjebetyg, att friskolorna inte har samma andel resurskrävande elever och att det nuvarande kösystemet är segregerande. Man löser man inte problemen bara genom att skriva hur det borde vara. Det krävs också åtgärder.

Annons

”Men det är också viktigt att debattera vad som skulle hända om många friskolor tvingas att lägga ner på grund av att staten inför vinstförbud eller skär i skolpengen. Då tvingas kommunerna att ta över dessa elever. Kan de göra det? Har de lokaler och allt annat som behövs? Har till exempel Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Norrtälje avsatt pengar till detta i sina kommunbudgetar?”

Ja, kommunerna kan ta över dessa elever. Lokalerna finns, lärarna finns och finansieringen finns i form av skolpengen.

Vad är det oppositionen skulle ha avsatt pengar till i kommunbudgeten? Krav på skadestånd kommer säkert att komma från de vinstdrivna skolorna, men de kraven kan bara ställas på dem som fattat de beslut som lett till nedstängningarna – alltså på riksdagen. Det finns alltså ingen anledning för några lokala partier att avsätta några pengar till detta i sina kommunbudgetar.

Christina Hamnö (V)

Rune Karlsson, Husinge

NT kommenterar:

Christina Hamnö och Rune Karlsson tycker att jag gör fel beskrivning av Vänsterpartiets förslag, eftersom jag inte varje gång skriver att det är vinstuttaget som skall förbjudas, inte vinsten.

På Vänsterpartiets hemsida kan man läsa under fliken ”Vinster i välfärden”: ”Vi föreslår därför att den modell för vinstbegränsning som föreslogs i betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) införs”. Det är den utredning som gjordes av Ilmar Reepalu, och låg till grund för den proposition som S-MP-regeringen lade fram 2018, med stöd av Vänsterpartiet.

Annons

I utredningen föreslås att högsta tillåtna rörelseresultat i välfärdssektorn skall motsvara statslåneräntan med ett tillägg på sju procent av det operativa kapitalet. Motivet till att begränsningen skall ske på rörelseresultatet, det vill säga vinsten, och inte på vinstuttaget är, enligt utredningen: ”En fördel med att begränsa rörelseresultatet är att en sådan reglering, till skillnad från en utdelningsbegränsning, förhindrar att stora överskott som inte används i verksamheten byggs upp i företaget eller organisationen”.

Annons

För ett friskoleföretag är det operativa kapitalet ofta ganska lågt vilket gör att den tillåtna vinsten enligt utredningen (alltså inte vinstuttaget) blir mycket liten, kanske bara några tusenlappar. I praktiken föreslår alltså Vänsterpartiet, tvärtemot vad Christina Hamnö och Rune Karlsson påstår, en modell som innebär ett förbud mot vinster, och inte ett förbud mot vinstuttag.

Jag noterar också att det på samma hemsida finns mängder av formuleringar där Vänsterpartiet kritiserar "vinsten" och inte "vinstuttaget", till exempel "Vinstintresset förvrider välfärdens sätt att fungera", "Där vinsttänkandet styr påverkas våra relationer till varandra" och "Vinstjakten i välfärden måste stoppas". Om Christina Hamnö och Rune Karlsson tycker att jag blandar bort korten för läsarna genom att inte varje gång skriva "förbud mot vinstuttag" istället för "förbud mot vinst" så kanske de bör ställa samma tydlighetskrav på Vänsterpartiet. I

Annons

Enligt Christina Hamnö och Rune Karlsson är det inga som helst problem för kommunen att ta över eleverna om en friskola tvingas att lägga ner. Det var intressant. Så brukar det inte låta från Vänsterpartiet. Så här skrev till exempel Clara Lindblom (V) och Daniel Riazat (V) i en debattartikel i Aftonbladet i fjol: "För om friskolan tvingas stänga ska kommunen stå där redo att ta emot eleverna i kommunala skolor, och än en gång behöva sopa upp efter friskolekaoset. Det är orättvist mot eleverna, och det är orättvist mot de kommunala skolorna som försöker bedriva en stabil verksamhet."

Det tycks alltså som om vänsterpartister inte är helt konsekventa i sina argument när det gäller friskolor som stängs. När det passar är det enkelt att ta över dem, när det passar är det väldigt komplicerat.

Reidar Carlsson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan