Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
En ansvarsfull politik för kunskap, tillväxt och trygghet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

När Allians för Norrtälje kommun i vårt budgetförslag blickar framåt gör vi det med erfarenheterna från pandemin. Vi vet att pandemin ännu inte är över och att det här är det nya normala som vi behöver förhålla oss till, skriver Bino Drummond, Robert Beronius, Per Lodenius och Göte Vaara.

Bild: Tobias Bernander

Annons

När Allians för Norrtälje kommun i denna föreslagna budget blickar framåt gör vi det med erfarenheterna från den pandemi som präglat oss under nära två års tid. Vi vet att pandemin ännu inte är över och att det här är det nya normala som vi behöver förhålla oss till. I budgeten finns det vissa satsningar som kan kopplas ihop med behov vi identifierat i pandemins spår.

Barn- och skolnämnden har ett tydligt uppdrag att genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin. Ett annat exempel är det fortsatta arbetet med att bygga upp vuxenutbildningen. Under 2022 satsar vi extra pengar på yrkesvux, som möjliggör snabbare jobb inom bristyrken där det finns stort behov av arbetskraft. Vi visar också att utbildningen är vår främsta prioritet, där barn- och skolnämnden också får störst budgetökning av alla förvaltningar

Annons

Annons

Sedan Allians för Norrtälje tillträdde efter valet 2018 har vi haft ett tydligt fokus på ett bättre företagsklimat. Under de senaste åren har vi utökat tillgängligheten, infört tjänstegarantier och utökat Ung Företagsamhet, för att nämna några saker. Vi tror fortfarande att det viktigaste vi som kommun kan göra är att vara tillmötesgående och möjliggöra goda idéer. Därför är vi stolta över att också kunna satsa på Företagslabbet, som är en inkubator där nya företagare får möjligheten att rivstarta sin entreprenörskarriär.

Under mandatperioden har vi bland annat fokuserat på arbetet med trygghet och säkerhet i kommunen. Vi fortsätter på den inslagna vägen och gör ytterligare satsningar inom området under det närmaste året, eftersom detta är en central del av hur vi vill utveckla kommunen framåt. Vi anlitar fler säkerhetsvakter och fler fältassistenter för att bidra till ökad trygghet på gator och torg i allmänhet, och för de unga i synnerhet. Vi tror också att civilsamhället kan och vill bidra till en tryggare kommun och vi inför därför en trygghetsfond för att uppmuntra alla de krafter som vill göra Norrtälje kommun till en tryggare plats.

En sak vi vill lyfta lite extra är den satsning vi gör på Mötesplats Norrtälje, där personer i socialt utanförskap kan mötas och få stöd och hjälp. Vi har också lyssnat på vad våra äldre i kommunen efterfrågar och satsar därför också på att bygga upp ett seniorcenter.

Annons

Vi brukar så här års titta på de positiva inflyttningssiffrorna och glädjas åt att så många vill ta del av det vi erbjuder här. Vi har satsat mycket på att utveckla Norrtälje stad och övriga orter för att skapa möjlighet till bra boenden.

Annons

Livet i nybyggda lägenheter är dock inte vad alla drömmer om, och därför satsar vi nu tio miljoner under de närmaste tre åren på att förstärka på avdelningen för mark- och exploatering. Vi behöver snabbare få fram detaljplaner för att skapa ny villabebyggelse både på landsbygden, i våra småorter och våra tätorter. Genom extra pengar till fler rekryteringar kan vi snabbare få fram sådana planer, vilket gör att fler kan förverkliga sina husdrömmar.

Inom Allians för Norrtälje kommun är vi stolta över det starka engagemang som råder i föreningslivet, och det vill vi förstärka ytterligare. Under 2022 riktar vi exempelvis en särskild satsning på barn- och ungdomsföreningarna. Dessutom går vi nu vidare med vårt vallöfte om att tillgängliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för fler, genom att införa en kultur- och fritidscheck. Vi vill få fler att uppleva kulturens och idrottens värld och vad kan då vara bättre än att låta ungdomarna själva bestämma vad de vill ta del av, utan att ha några politiker emellan.

Och för att runda av med ytterligare en satsning på barn och unga: 2022 är det år då vår långsiktiga satsning på att bygga upp en skolbiblioteksverksamhet bär frukt. Vi har under flera år förberett för detta, men under 2022 kan vi se hur det blir verklighet.

Bino Drummond (M)

Per Lodenius (C)

Robert Beronius (L)

Göte Vaara (KD

Annons

Annons

Till toppen av sidan