Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vem som äger skolan har betydelse

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Redan i sitt första inlägg påstår Staffan Tjörnhammar att vi i vänstern inte är intresserade av en seriös debatt. Samma sak upprepar han nu i sin replik. Vi är inte heller intresserade av ordning, reda och disciplin i skolan. Vi anser att alla barn föds som oskrivna blad, utan egna egenskaper och förmågor och vi har som mål att uppfostra alla barn till goda socialister i stället för till självständiga och starka individer. Staffan Tjörnhammar antyder också att läroplaner och betygskriterier enligt vår uppfattning inte behöver vara begripliga.

Annons

Annons

Ofta får vi höra att kvaliteten på en skola är det viktiga och att ägandeformen inte har någon betydelse – att den är en ickefråga. Det kunde vara sant, om det var så att ägandeformen inte påverkade kvaliteten. Det gör den tyvärr, skriver Christina Hamnö och Rune Karlsson.

Bild: Mikael Engström

Debatten skulle nog vinna på om Staffan Tjörnhammar begränsade sig till att tala om vad han själv har för uppfattning i olika frågor och överlät till oss att tala om var vi står. För tydlighetens skull vill vi därför deklarera följande.

Vi vill hjälpa barnen att bli starka och självständiga individer. Om de ska bli socialister får de avgöra själva. Vi anser inte att barnen föds som oskrivna blad. Vi är föräldrar och vet att det inte är så. Vi anser att läroplaner och betygskriterier ska vara begripliga och tydliga och vi anser att studiero är av största betydelse för elevernas kunskapsinhämtning. Däremot tycker vi att disciplin låter artonhundratal, men det är möjligt att vi inte förstår vad Staffan Tjörnhammar menar.

Ofta får vi höra att kvaliteten är det viktiga och att ägandeformen inte har någon betydelse – att den är en ickefråga. Det kunde vara sant, om det var så att ägandeformen inte påverkade kvaliteten. Det gör den tyvärr. Skollagen är det dokument som är avsett att styra undervisningens kvalitet. På flera områden kolliderar den med aktiebolagslagen och eftersom skollagen är mer oprecist formulerad, så vinner alltid aktiebolagslagen.

Vi ser därför med spänd förväntan fram mot resultatet av den utredning som Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och före detta moderat riksdagsledamot, arbetar med på uppdrag av Lärarnas Riksförbund. Anne-Marie Pålssons uppdrag är att lämna förslag på hur aktiebolagen ska kunna fasas ut ur det svenska skolväsendet.

Annons

Annons

Anne-Marie Pålsson skriver på DN Debatt den 28 maj 2021: ”Valet om verksamhetsform handlar om hur skolverksamhet ska bedrivas och vilken kontroll lagstiftarna behöver utöva över skolväsendet för att säkerställa ett gott resultat. Det säger sig självt att en skola i aktiebolagsform drivs av andra målsättningar än en i stiftelseform eller ideell förening. I själva verket går aktiebolagets vinstjakt, segregering av elevunderlaget, annan bristande likvärdighet och avsaknad av insyn inte att separera från aktiebolaget som associationsform.” Utredningens resultat ska presenteras i mars 2022.

I den debatt om markanvisningsavtalet med Famera, som ägde rum i Norrtälje kommuns fullmäktige måndagen den 18 oktober, låtsades det borgerliga styrets representanter inte förstå att frågan om att anvisa ”en bit mark” till Famera handlade om mer än en markanvisning. Man vägrade att erkänna att ett ja till Famera skulle innebära ett ja till etableringen av Internationella engelska skolan.

Redan för 13 månader sedan krävde oppositionen att styret skulle ta fram en analys som visade konsekvenserna av denna markanvisning och den efterföljande skoletableringen. Att ta fram en sådan analys borde vara en självklarhet, men styret har i sin självgodhet nonchalerat detta krav. Samtidigt försöker man nu lägga ansvaret för en eventuell försening på oppositionen. Detta är magstarkt.

Det finns fortfarande tid att göra om och göra rätt. Revidera detaljplanen och anpassa skolans storlek till den tillgängliga tomten. Bygg därefter, som Jessica Hilwëyn (V) förslog i fullmäktige, en ny skola och driv den i kommunal regi – eller hyr ut den till en friskola utan vinstutdelningar.

Christina Hamnö (V)

Rune Karlsson, Husinge

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan