Annons

Annons

Annons

Reidar Carlsson

ledare centerpartistiskNorrtälje

Reidar Carlsson
Bra att säkerhetskraven äntligen skärps för A-traktorerna

Text: 

Detta är en opinionstext.NT:s ledarsida står fri, men delar Centerpartiets värderingar.

För ett drygt år sedan förändrades reglerna för A-traktorer, eller epa-traktorer som de också kallas. De tekniska kraven förenklades vilket gjorde att det blev enklare att bygga om en vanlig bil till en A-traktor.

Det är bra att regeringen vill skärpa reglerna för A-traktorer, till exempel vad gäller bilbälte och förarutbildning. Detta borde dock ha gjorts i fjol, samtidigt som regeringen sänkte de tekniska kraven. Då hade kanske några av de olyckor som ägt rum det senaste året kunnat undvikas.

Bild: Jonny Dahlgren

Det här har inneburit en stor ökning av antalet A-traktorer. De ändrade reglerna har också gjort att många A-traktorer nu ser ut som helt vanliga bilar, förutom att de går långsammare och har en varningstriangel.

Det var bra att kraven förenklades. Många fler har nu kunnat skaffa sig en A-traktor. Och detta är ett bra fordon som underlättar livet för många ungdomar mellan 15 och 18 år, inte minst på landsbygden. A-traktorn är mycket varmare än moped eller cykel, och mycket säkrare.

Annons

Annons

Är man 16 år är det ännu enklare att få körkort.

Samtidigt har fler A-traktorer också ökat de problem som finns med den här typen av fordon. Eftersom fordonen går så långsamt, bara 30 kilometer i timmen, får de ofta långa köer efter sig. Det skapar risker för kö- och omkörningsolyckor och ökad irritation bland andra trafikanter, vilket bland annat Norrtäljes trafikpoliser kan vittna om.

Dessutom krävs det inte speciellt mycket utbildning för att få köra A-traktor. Är man 15 år krävs tolv timmars utbildning, varav fyra är praktiskt träning, oftast på moped. Är man 16 år är det ännu enklare att få körkort. Då krävs bara ett godkänt kunskapsprov och ingen praktisk träning alls.

Den här korta utbildningen gör att risken för olyckor är stor. Det ökade antalet A-traktorer det senaste året har också medfört många fler olyckor. Att de som åker i A-traktorerna dessutom inte behöver bilbälte ökar risken för svåra skador. Samma gäller att många A-traktorer i dag är ganska lätta att manipulera så att de går att köra fortare än 30 kilometer i timmen, ibland mycket fortare.

Annons

Det här håller inte. Det är orimligt att släppa ut 16-åringar utan körvana i trafiken i en bil som lätt kan fixas till så att den går uppåt 80-90 kilometer i timmen. Det är en mycket stor trafikfara, för ungdomarna själva, för deras passagerare och för alla andra trafikanter.

Annons

Mopedbilar ger i princip samma köer som A-traktorer.

Det är därför bra att S-MP-regeringen nu också har insett det, och tänker ge Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram nya regler för A-traktorerna. Direktiven är inte klara än, men enligt vad infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har sagt i intervjuer handlar det om krav på bilbälte, strängare förarutbildning och att A-traktorns hastighet skall vara svårare att manipulera. Han funderar också på att höja maxhastigheten till 45 kilometer i timmen, det vill säga samma som mopedbilar, eftersom han tror att det kan ge en bättre trafikrytm.

Mopedbilar ger i princip samma köer som A-traktorer. Därför är det svårt att se att störningarna i trafiken skulle bli mindre på till exempel 2+1-vägen till Kapellskär bara för A-traktorerna skulle för köra i 45 kilometer i timmen.

Det är i alla fall bra att regeringen har sett vilka problem som A-traktorerna ställer till med. Men det hade självklart varit bäst om regeringen hade skärpt säkerhetsreglerna samtidigt som man sänkte de tekniska kraven på A-traktorerna. Då hade kanske några av de olyckor som ägt rum det senaste året kunnat undvikas.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan