Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vi vill ge 125 miljoner mer till Norrtäljebornas vård

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vänsterpartiet i Region Stockholm släpper sin alternativa budget för stärkta vårdcentraler, fler vårdplatser och billigare kollektivtrafik. För Norrtäljebornas räkning vill vi höja regionens medlemsbidrag till Kommunalförbundet (KSON) som ansvarar för vård och omsorg i kommunen. Vi höjer medlemsbidraget med 125 miljoner kronor jämfört med styrets budget.

Vi höjer regionens medlemsbidrag till Kommunalförbundet (KSON) med 125 miljoner kronor jämfört med styrets budget. Dessa miljoner ger förutsättningar för en rimlig ersättning till Norrtälje sjukhus, skriver Catarina Wahlgren, Thomas Magnusson och Jessica Hilwëyn.

Bild: Måna Jonsson Roos

Dessa miljoner ger förutsättningar för en rättvis ersättning för läkemedelskostnader och en rimlig ersättning till Norrtälje sjukhus. I dag är Norrtälje sjukhus det billigaste sjukhuset i hela landet.

Annons

De extra miljonerna är också en del av den omfördelning som Vänsterpartiet gör från kostnadsdrivande och ojämlika vårdval och nätläkare, till vårdcentraler och bättre sjukhusavtal. Vi gör en uppräkning på fem procent till vårdcentralerna och ger dem områdesansvar, även för läkarinsatser i särskilda boenden som i dag drivs som vårdval.

Annons

Vi vill, som i Norrtäljemodellen, bygga vården på kontinuitet och vårdkedjor istället för konkurrens. Vi satsar 1,1 miljard på regionens vårdpersonal för att åstadkomma lönetrappor som premierar de som väljer att stanna kvar i verksamheten. Det är orimligt att viktig dygnetruntpersonal, med ansvar för de allra sjukaste, väljer att gå till privata dagverksamheter med lättare patientunderlag och samtidigt får bättre betalt.

Norrtäljemodellen har bidragit till att kommunen placerar sig bland de fem kommuner i länet som har lägst vårdkostnad per invånare. Detta trots en hög andel äldre och långtidssjukskrivna invånare. Samarbete sänker kostnaderna.

Vänsterpartiet vill dock inte att vården i Norrtälje ska stå för ytterligare besparingar i regionen. Effektiviseringar måste ske där behoven är minst och kostnaderna störst.

I budget 2022 gör den blågröna koalitionen en uppräkning till hälso- och sjukvårdsnämnden med 3,3 procent. KSON och vården i Norrtälje tilldelas endast 2,5 procents uppräkning enligt den överenskommelse som gjorts och som alla partier utom Vänsterpartiet ställde sig bakom. Nu ser vi att överenskommelsen innebär en fastlåsning av en snedfördelning av sjukvårdsresurserna i regionen.

Utöver detta vill den blågröna koalitionen organisatoriskt inlemma KSON under hälso- och sjukvårdsnämnden istället för att, som i dag, ligga direkt under regionstyrelsen. Vi befarar att detta är ett steg för regionen att förbereda ett återtagande av styrningen av vården i Norrtälje kommun.

Annons

Annons

Vänsterpartiet menar allvar med att ställa om sjukvården så att de som har störst behov får vård först. Vi satsar 200 miljoner extra för att erbjuda snabb utredning och behandling till barn och unga i behov av psykiatri. Vi stoppar utbetalningar till nätläkare i den form som finns i dag och häver avtal med vårdföretag som tar emot försäkringspatienter i en särskild kö.

Vi höjer skatten med 30 öre för att klara omställningen och lägger där till en extra höjning på 30 öre som löper i två år för att beta av de köer och skulder gentemot patienter, vårdpersonal och forskning som uppkommit i och med pandemin.

Jämfört med koalitionens tillskott till hälso- och sjukvårdsnämnden på 3,3 procent, gör vi en uppräkning på 8 procent, och när koalitionen räknar upp ersättningen till KSON med 2,5 procent, tillför vi 11,2 procent extra. Norrtäljemodellen har varit effektiv, men vi ska inte sänka Norrtäljebornas vårdkostnader ytterligare medan andra kostnader tillåts rusa.

Istället borde regionledningen ta lärdom och införa liknande modeller på andra ställen i länet. Samordnande och innovativa arbetssätt där besluten ligger nära invånarna lägger grunden för att kunna möta invånarnas behov.

Vi är glada att KSON undersöker möjligheten att inrätta mobil mammografi. Samtidigt tycker vi att ansvaret (och kostnaderna) för detta givetvis borde ligga på regionen som också kan ha behov av mammografivagnen i andra delar av länet. Det är inte meningen att Norrtäljeborna ska betala extra för att få samma tillgänglighet som andra i länet redan har.

Catarina Wahlgren (V), ledamot KSON

Thomas Magnusson (V), ersättare KSON

Jessica Hilwëyn (V), ledamot KSON

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan