Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Tullen måste få verktyg för att stoppa stöldligorna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En allt allvarligare brottslighet sätter skräck i vårt samhälle. Mord, skjutningar och våldsbrott sker i en uppseendeväckande omfattning som en följd av gängkriminalitetens utbredning. Utländska stöldligor begår systematiskt villainbrott och stjäl bilar och båtmotorer till miljardbelopp varje år. Hela rättsväsendet och de brottsbekämpande myndigheterna – från Polisen till Tullverket – behöver nu stärkas i befogenheter och resurser för att kampen mot kriminaliteten ska bli framgångsrik.

Tullverket saknar i dag de verktyg som behövs för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Därför bör tullen till exempel få befogenhet att genomföra systematiska stickprovskontroller vid utförsel ur landet för att stoppa och kvarhålla transporter av stöldgods, skriver Kjell Jansson.

Bild: Fredrik Samuelson

Annons

Sverige plågas av allvarlig brottslighet på många olika sätt. Sverige ligger i Europatoppen vad avser dödligt skjutvåld. Ungdomar utsätts för förnedringsrån och misshandel. Rättegångar går inte att genomföra för att personer inte dyker upp och skyldiga går inte att döma eftersom vittnen skräms till livet. Många kvinnor vågar inte vistas utomhus när det är mörkt. Andra får överhuvudtaget inte röra sig fritt.

Annons

Under senare år har Sverige även allt oftare beskrivits som ett smörgåsbord för internationella stöldligor. Utländska stöldligor står för närmare 50 procent av bostadsinbrotten och upp till omkring 90 procent av stölderna av bilar, bildelar och båtmotorer i Sverige. Tullverket anger att verket bara under år 2020 har identifierat 57 nya kriminella nätverk.

Tullverket är en brottsbekämpande myndighet men saknar de verktyg som behövs för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Moderaterna har återkommande i riksdagen lagt fram förslag för att stärka Tullen för att kunna stoppa de ligor som begår bostadsinbrott och stjäl bildelar och båtmotorer. Regeringen har under lång tid varit allt för passiv inför de problem som det otillräckliga gränsskyddet medför.

Moderaterna vill genomföra en kraftfull satsning för att stärka gränsskyddet. Tullverket bör få ett tillskott om 400 miljoner kronor för att rusta myndigheten inför nya befogenheter och fler tulltjänstemän.

Tullverket bör få befogenhet att kunna genomföra systematiska stickprovskontroller vid utförsel ur landet för att stoppa och kvarhålla transporter av stöldgods. Det skulle utgöra ett verkligt hinder för stöldligorna. Moderaterna vill även att Tullverket rustas ges goda möjligheter att kunna utreda penningtvättbrott och även ge tulltjänstemän tydligt utökad möjlighet att bära tjänstevapen som skulle ge dem ett bättre skydd i sitt arbete med att bekämpa den organiserade kriminaliteten.

Annons

Annons

För att öka tryggheten generellt vill Moderaterna införa dubbla straff för gängkriminella och verka för att fler brott leder till utvisning. Till skillnad från regeringen slopar vi straffrabatten för den som fyllt 18 år och begått brott. Vi satsar på fler poliser genom högre löner, 300 fler åklagare så att fler brott kan klaras upp och pengar till nya fängelseplatser så att de som lagförs också kan låsas in.

Det får vara nog nu. Brottsligheten behöver pressas tillbaka. Rättsväsendet och det svenska gränsskyddet behöver stärkas på bred front. Gängkriminella och stöldligor har ingen plats i vårt Sverige.

Kjell Jansson (M), riksdagsledamot

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan