Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Ny FN-rapport visar vägen mot en grön framtid

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är en gedigen agenda som FN-chefen António Guterres presenterar. Nu måste medlemmarna ge sitt stöd åt förslagen. Arbetet behöver också förankras bland invånare i medlemsländerna, skriver Annelie Börjesson och Bosse Bergqvist. Foto: Justin Lane, TT.

Annons

Firandet av FN-dagen den 24 oktober är ett återkommande tillfälle att ta temperaturen både på tillståndet i världen och samarbetet mellan FN:s medlemsländer. Just nu står mänskligheten inför en rad utmaningar som pandemin, klimatet, ökande ojämlikheter och konflikter.

Förra året, när FN fyllde 75, samlades världens länder kring ett ambitiöst tolvpunktsprogram. Jubileumsdokumentet, som togs fram av Sverige och Qatar, antogs av en enig generalförsamling och handlade om bland annat ett starkare FN, ett tydligare ungdomsperspektiv, digitalisering för alla och stärkt jämställdhet. FN:s generalsekreterare António Guterres fick också i uppdrag att återkomma med ytterligare tankar och förslag.

Annons

När det nya FN-året inleddes nyligen presenterade António Guterres en uppföljningsrapport med titeln ”Our common agenda”. FN-chefen beskriver sin rapport som ett sätt att arbeta vidare med FN:s utvecklingsplan Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Efter dialog med FN-medlemmarna, unga i hela världen och organisationer i och utanför FN-systemet pekar generalsekreteraren på behovet av samling kring det multilaterala samarbetet – och bjuder åter in till en diskussion om hur vi bygger en hållbar framtid för kommande generationer.

Annons

Till de viktigaste förslagen i den nya rapporten hör:

· En global vaccinationsplan mot covid-19.

· Att motverka klimatkrisen, rädda den biologiska mångfalden och stoppa utsläppen.

· Stärkt respekt för mänskliga rättigheter, inte minst för världens flickor och kvinnor.

· Ett vetenskapligt förhållningssätt som motverkar konspirationsteorier och falska nyheter.

· Ett nytt sätt att mäta ekonomiskt välstånd för att inkludera miljöförstöringens kostnader.

· Ett särskilt sändebud för kommande generationer och ett toppmöte om framtiden.

Det är en gedigen agenda som FN-chefen presenterar. Nu måste medlemmarna ge sitt stöd åt förslagen. Arbetet behöver också förankras bland invånare i medlemsländerna.

Flera av förslagen i ”Our common agenda” sammanfaller med det gräsrotsarbete som vi bedriver och frågor som engagerar unga i Sverige i dag, exempelvis klimatet, jämställdhet och ungas inflytande. Vårt budskap är, precis som FN-chefens, att det multilaterala samarbetet i FN måste stärkas om vi ska klara dessa utmaningar.

Annons

Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar. Stödet för FN-samarbetet och en fortsatt stark svensk röst i FN är en central uppgift för den svenska FN-rörelsen. Vårt uppdrag är just att samla människor i engagemanget för ett starkt FN som är relevant för alla. Du som delar denna vision är välkommen att bidra. Börja gärna med att läsa António Guterres nya rapport ”Our common agenda” som finns på svenska på Svenska FN-förbundets webbplats fn.se.

Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet

Bosse Bergqvist, ordförande i Norrtälje FN-förening

Annons

Annons

Till toppen av sidan