Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vetenskapsmannen förringar känslor i skoldebatten

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Staffan Tjörnhammar (M) undertecknar sin debattartikel om skolan, ”Varför är den politiska vänstern så ointresserad av en seriös skoldebatt?” med ”förälder, vetenskapsman och kommunpolitiker”. Det är möjligt att ställa sig frågan om syftet att underteckna sitt inlägg med titeln ”vetenskapsman”, är att ge mer tyngd åt sitt eget inlägg i debatten kring det svenska skolsystemet och skolstrukturen i Norrtälje kommun, eller om det finns andra anledningar.

I Norrtälje kommun vill den styrande Alliansen låta Internationella engelska skolan bli den enskilt största grundskolan i kommunen. Det är den enda insats man gör för att bereda skolplatser åt våra elever, skriver Catarina Wahlgren. Illustration: Norrtälje kommun.

Annons

Annons

Definitionen på Wikipedia är: ”En vetenskapsman är en expert inom åtminstone ett vetenskapligt område och som använder vetenskapliga metoder för att bedriva forskning”. För att ge tyngd till ett debattinlägg verkar det vetenskapliga området vetenskapsmannen är expert på inte ha så stor betydelse. Staffan Tjörnhammar är inte vetenskapsman med expertkunskaper inom det svenska utbildningssystemet och därför är den titel han lägger till sitt inlägg ganska intetsägande.

Vad skriver då vetenskapsmannen i sitt inlägg? Jo, han menar att ”den politiska vänstern” visar ett ointresse för skolfrågor genom att blanda in känslor i debatten. Det stämmer väl överens med hur vetenskapsmän genom tiderna försökt förringa känslor till förmån för rationalitet och förnuft.

Känslor och relationer har dock ganska stor betydelse för hur lärande och motivation till lärande kan ske. Att elever mår bra och känner att de klarar av sina studier samtidigt som föräldrar känner sig trygga och inte oroar sig för sina barn är oerhört viktiga faktorer när det kommer till utbildning. Detta är dock inte de argument som ”den politiska vänstern” har framfört i debatten kring Internationella engelska skolans etablering (det verkar vara det debattinlägget handlar om).

Tvärtom har här spridda krafter (inte enbart från vänsterhåll) försökt bidra med faktaunderlag kring hur marknadsskolan, lokalt och nationellt, undergräver kommunala skolbudgetar och bidrar till segregering och minskad likvärdighet i skolan. Detta finns det mängder av siffror på, som inte alls speglar känslor eller icke-mätbara faktorer som inte passar sig för en traditionell vetenskapsman.

Annons

Annons

Det är ganska svart på vitt och borde inte gå att tolka på så många olika sätt, men ”den politiska högern” (eller åtminstone delar av den) har fastnat i en debatt som befinner sig vid tidpunkten för friskolereformen på 1990-talet. Det pratas fortfarande om personalkooperativ och små fristående skolor med olika pedagogiska inriktningar, som man menar att vänstern vill sätta krokben för.

I ”den politiska vänstern” har vi lämnat den debatten bakom oss och fokuserar på det som är dagens verklighet. Vi försöker verkligen föra en seriös debatt om detta med ”den politiska högern”. Vi har marknadsskolor, stora koncerner, som går in och plockar russinen ur kakan, men ersätts med samma resurser som den kommunala skolan som är tvungen att ta emot alla elever och dessutom ha en beredskap för att ta emot elever från fristående skolor som inte längre vill bedriva utbildning.

I Norrtälje kommun vill den styrande Alliansen låta Internationella engelska skolan bli den enskilt största grundskolan i kommunen. Det är den enda insats man gör för att bereda skolplatser åt våra elever. Att skolor på landsbygden, som uppskattas av kommunens invånare, i och med detta kommer att få det ännu svårare att upprätthålla kvalitet, nämns aldrig. Att elever som behöver stöd för att klara sin utbildning, blir de som kommer att offras för att finansiera en skola med undervisning på engelska, nämns inte heller.

Den feministiska forskningens kritik mot århundraden av vetenskapsmän har just varit tron att sanningen bara kan ses ur ett objektivt perspektiv, rationellt och förnuftigt. Verkligheten fungerar inte så. Det finns flera perspektiv att se på saker ur och det betyder inte att andras argument är oseriösa. På vilket sätt menar till exempel Alliansen att etableringen av Internationella engelska skolan i Norrtälje stad gynnar elever på landsbygden eller elever med behov av särskilt stöd?

Catarina Wahlgren (V), vetenskapskvinna och ersättare i barn- och skolnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan