Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Skogsstyrelsen är en resurs – låt oss utveckla den tillsammans

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sveriges skogsbruk måste förändras till moderna metoder där den biologiska mångfalden bevaras till kommande generationer. I den förändringen måste Skogsstyrelsen kunna bidra med kunskap och forskning, skriver Mats Wedberg.

Bild: Jessica Andersson

Annons

Till skillnad mot en del hätska angrepp på Sveriges skogsstyrelse är jag som skogsägare tacksam för de ögonöppnare jag fått genom att gå i vår skog med en konsulent därifrån.

Jag är inte ensam om att ha förfasats över kalhyggesmetoder. Kalhyggesmetoden har fått olika namn allteftersom invånarna i Sverige protesterat när skogarna skövlas enligt samma princip: ”slutavverkning”, ”föryngringsyta” och ”trakthyggesmetod”.

Att gå med en sakkunnig i skogen och även fokusera på det som händer under marken och mellan träden och se den mängd av livsformer som finns, stärker kunskapen om skogen och stärker övertygelsen om att skogsbruket måste moderniseras. Skogen är en biologisk organism där allt är beroende av varandra.

Annons

Vi har därför i samförstånd med Skogsstyrelsen planerat ett biotopskydd av en del av vårt skifte och dessutom kommit överens om en ersättning. Den ersättningen är rimlig och innebär att de gamla tallarna tillsammans med allt det andra kan stå i ytterligare 100 år eller mer. Den övriga skogen vill vi bruka enligt kontinuitetsskogsbruk som långsiktigt ger en levande skog.

Annons

Vi har inte mött en myndighet som kör över oss. Tvärt om har vi mött en myndighet som visar, och på sätt och vis vädjar till oss, att vi ska se värdet av att biotopskydda en del av skiftet.

Tyvärr snedvrids debatten om skogen av de som endast ser äganderätten som en garant för ett bra skogsbruk. Samtidigt som kritiken mot det som sker med Amazonas skogar, där äganderätten missbrukas, verkar det finnas en mycket aggressiv opinion i Sverige som ”försvarar” äganderätten till varje pris. Ofta hänvisas till att skogen alltid skötts exemplariskt av skogsägare i ”alla tider”.

Tyvärr ser det inte längre ut som förr. Ingen häst drar timret ur skogen på frusen mark längre. När skogen i dag anses mogen för avverkning tas allt bort. Undervegetationen skadas och det biologiska livet ödeläggs. I de mest extrema fallen skövlas dessutom markvegetationen totalt och den biologiska miljön helt genom så kallad ”markberedning”.

Under pandemin har virkespriserna stigit och intresset för fritidshus och gärna gårdar med skog är på högvarv. Exempel finns där köpet av fastigheter planeras och blir möjligt tack vare en snabb avverkning av all skog. Helt enligt äganderättens principer. Ett sådant kortsiktigt tankegods riskerar att både ödelägga skogar men visar också att äganderätten inte alltid följs av ett ansvarsfullt ägande och ett hållbart skogsbruk.

Annons

Annons

Det finns många enskilda skogsägare som gör ett fantastiskt arbete med sina skogar. Det är inte de som är ”problemet” när vi talar om äganderätten. Det visar att vi mer borde hävda ägaransvar än äganderätt.

Vi skogsägare borde alla vara beredda att ta vårt ansvar och öppna för dialog med Skogsstyrelsen. Sveriges skogsbruk måste förändras till moderna metoder där den biologiska mångfalden bevaras till kommande generationer och i den förändringen måste Skogsstyrelsen kunna bidra med kunskap och forskning.

Skogen måste skötas kontinuerligt och förhindras att förvandlas till plantager. Det kan bli smärtsamt för de som endast ser skogen som en kortsiktig inkomstkälla. Men långsiktigt är det den enda vägen.

Mats Wedberg (MP), Häverö

Annons

Annons

Till toppen av sidan