Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Ska de hemlösa få sova ute ännu en vinter?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Socialnämndens arbetsutskott behandlade den 11 mars 2021 frågan om lågtröskelboende eller härbärge för våra hemlösa. Den 18 mars 2021 behandlades frågan i socialnämnden.

Kommer den styrande Alliansen att ge våra hemlösa tak över huvudet? Eller får de sova ute en vinter till, frågar Christina Hamnö och Jessica Hilwëyn. Foto Fredrik Sandberg, TT.

I den så kallade utredning som socialförvaltningen tagit fram som underlag för besluten kan man läsa följande. ”För att det ska finnas ett intresse för annan huvudman att driva ett boende i Norrtälje så måste verksamheten vara vinstdrivande och ha en viss beläggningsgrad. Om Norrtälje inte kan belägga de platser som finns på boendet behöver huvudmannen kunna erbjuda platser till andra kommuner för att täcka alla kostnader. En konsekvens av det kan vara att personerna stannar i kommunen om de inte får vara kvar på boendet och söker bistånd på socialkontoret i Norrtälje istället för hos hemkommunen. Då blir det en belastning på budget och verksamhet”.

Annons

Annons

Socialförvaltningen förutsätter alltså att boendet inte ska drivas av kommunen utan av en annan huvudman, det vill säga en privat utförare. Med den förutsättningen krävs att boendet går med vinst – annars är ingen intresserad.

För att boendet ska gå med vinst krävs en viss beläggning. Förvaltningen förutsätter att utföraren kommer att ta hit hemlösa från andra kommuner för att fylla eventuella tomrum. Därefter förutsätter man att de hemlösa, som kommit hit från andra kommuner, stannar kvar här, när de inte längre får bo kvar på boendet. Slutligen förutsätter man att de då kommer att söka bistånd på socialkontoret och därmed bli en ekonomisk belastning för kommunen.

Enligt vår mening ska utredningar bedrivas förutsättningslöst, om de på ett meningsfullt sätt ska kunna belysa de frågor som utreds. Om man i stället utgår från ett antal antaganden och politiskt bestämda förutsättningar, så kallas de inte utredningar utan beställningsjobb.

Den 28 januari 2021 lämnade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet in ett nämndinitiativ om ”Tak över huvudet för Norrtäljes hemlösa”. I protokollet från socialnämndens möte den 18 mars läser vi följande. ”I en utredning som har gjorts av socialkontoret har frågor belysts gällande estimerade kostnader, lokalisering utifrån tillgänglighet och säkerhet och bedömning av behov. Utifrån genomförd utredning avslår socialkontoret inrättande av ett lågtröskelboende. Norrtälje är i behov av långsiktiga stabila boendealternativ för personer med missbruksproblematik och där är inte lågtröskelboende eller härbärge det som gagnar målgruppen.”

Annons

Annons

Därmed är, enligt socialnämndens majoritet, nämndinitiativet besvarat.

Enligt en protokollsanteckning från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vid detta möte har majoriteten sagt att ett nytt stödboende ska öppna under våren 2021. Vi kan nu konstatera att så inte skett.

Vi befinner oss i början av oktober och har redan haft några nätter med minusgrader. Med anledning härav vill vi ställa följande frågor till Alliansens företrädare.

· Vad planerar ni för att ge våra hemlösa tak över huvudet och när kommer de planerna att genomföras?

· Det kan väl ändå inte vara så att ni i er privatiseringsiver tänker låta våra hemlösa sova ute en vinter till.

Christina Hamnö (V)

Jessica Hilwëyn (V), ledamot av socialnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan