Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Vänsterpartiet har inte sagt nej till palliativ vård i Norrtälje

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Man kan undra om Norrtelje Tidnings ledare medvetet vill vilseleda sina läsare eller om han är okunnig om hur politiken fungerar. Som en person som följt politiken i många år kan det väl knappast vara det senare?

Vänsterpartiet yrkade bifall till renoveringen av Roslagens sjukhus. Men Vänsterpartiet har inte sagt nej till palliativ vård i Norrtälje, skriver fem företrädare för Vänsterpartiet.

Bild: Rikard Berglin

Reidar Carlsson skriver att Vänsterpartiet säger nej till palliativ vård i Norrtälje på grund av att det är en privat utförare som föreslås driva vården. Det finns en gnutta sanning och flera fel i det påståendet. Vi vill rätta till de felen med det här svaret.

Annons

Annons

· Beslutet som fattats av Norrtälje kommun är en renovering av Roslagens sjukhus. Vänsterpartiet yrkade bifall på alla tre att-satser.

· I beslutsunderlaget fanns en avsiktsförklaring om att lokalerna, efter renovering, skulle hyras ut till den privata utföraren Förenade Care, som ämnar bedriva palliativ vård. Det är inte kommunen, utan Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) som beslutar om vård. Frågan om verksamheten var alltså egentligen inte uppe för beslut. Vänsterpartiet valde ändå att lägga en protokollsanteckning där vi meddelar att vi är positiva till palliativ vård i Norrtälje, men gärna skulle se att det drevs i egen regi. Ja, det är ett ideologiskt ställningstagande.

Men Vänsterpartiet har således inte sagt nej till palliativ vård i Norrtälje. Vi tycker att det är mycket bra. Tidigare fanns några platser i Finsta (tror det var Förenade Care som drev dem tillsammans med sin ASIH-verksamhet), men de lades ned för att det inte var ekonomiskt hållbart. Före och efter det har kommuninvånarna varit hänvisade till Byle Gård i Täby, vilket inte är optimalt. Vi hoppas givetvis att det ska gå att få en bättre ekonomi när verksamheten bedrivs i Norrtälje.

Vår ideologiska ståndpunkt ligger till grund för protokollsanteckningen. Vi lägger den för att det ska synas i protokollet att vi tror på ett annat sätt att driva välfärdstjänster.

Det är inget nytt och det är ingenting vi har gentemot det specifika företaget som figurerar i ärendet. Det handlar om systemet. Vi tror att om vården hade styrt på ett annat sätt kunde vi ha haft palliativa vårdplatser i kommunen stadigvarande. Om det hade varit behovet och den politiska viljan fanns. Nu styrs vården av andra intressen.

Annons

Annons

Vi vill framhålla att vi vet att det finns ett samarbete med Förenade Care sedan långt tillbaka och det är inte företaget vi vänder oss emot, men alla samarbeten förenklas när verksamheter finns i samma organisation och är möjliga att styra efter behov. Privatiseringar leder till fragmentisering av vården som vi gärna vill undvika.

Men som sagt, beslut om vård och omsorg tas av KSON:s direktion. Möjligen blir det så att vi inte deltar i beslutet och lämnar en protokollsanteckning. Vänsterpartiet har inga avsikter att stoppa palliativ vård i Norrtälje. Vi vill ha en dementi från Reidar Carlsson för medvetet vilseledande.

Catarina Wahlgren (V)

Jessica Hilwëyn (V)

Britt-Mari Bardon (V)

Anna Söderblom (V)

Stefan Grath (V)

NT kommenterar:

Jag förstår inte riktigt Vänsterpartiets invändning mot min ledare. Det är helt riktigt att Vänsterpartiet biföll förslaget om att renovera Roslagens sjukhus, men samtidigt gjorde partiets företrädare i fullmäktigedebatten helt klart att partiet tycker att vård och omsorg skall skötas av den ”gemensamma sektorn” och att den palliativa vården bör bedrivas i Tiohundras regi. Det är det senare jag beskriver och kommenterar i ledaren.

Reidar Carlsson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan