Annons

Annons

Annons

Annons

Hallstavik

Debatt
Debatt: Öka tryggheten i Hallstavik

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi har under en längre tid mottagit åsikter om ökad otrygghet i Hallstavik. Detta gäller främst under kvällstid, och framförallt vid torget, även om andra, mer undanskymda platser också nämns, skriver fem sverigedemokrater.

Bild: Måna Jonsson Roos

Annons

Hallstavik är platsen där många goda krafter frodas. Engagerade föräldrar, drivna lokalbor, ideella föreningar som stöttar upp, hängivna pedagoger och lärare, och flera andra förstås.

Där finns också Trygg i Norrtälje kommun (Tink) närvarande, vilket enligt vår erfarenhet är en organisation med drivna och engagerade företrädare. Tink arbetar med förebyggande insatser genom att skapa tillit och goda relationer med barn och ungdomar. Man samverkar även med polisen och lokala aktörer.

Vi sverigedemokrater har många sympatisörer, medlemmar och aktiva fritidspolitiker i Hallstavik, och vi har under en längre tid mottagit åsikter om ökad otrygghet. Detta gäller främst under kvällstid, och framförallt vid torget, även om andra, mer undanskymda platser också nämns.

Annons

Annons

I Norrtelje Tidning har vi under de senaste veckorna fått ta del av rapporter om olika polisiära insatser i Hallstavik. Men framför allt bygger vår oro på de samtal vi ständigt har med bland andra lokala näringsidkare och sympatisörer, men också med ”opolitiska” invånare.

Vi hoppas att den sedvanliga sidodebatten om att oro är lika med svartmålning uteblir, och istället landar i förslag och lösningar från politikens sida. Sverigedemokraternas syfte är gott, vi vill värna tryggheten på den ort som har mycket att erbjuda och där många av oss själva bor.

Vi hoppas få gehör kring följande förslag vilka självfallet även är prioriterade åtgärder i vårt kommande budgetförslag för 2022:

· Utöka kommunens anställda ordningsvakter från fyra till sex. På så vis behöver inte nuvarande fyra patrullera runt på i huvudsak tre centrala tätorter (Norrtälje, Rimbo, Hallstavik), utan man kan ha två stycken stationerade per ort.

· Testa kroppskameror på ordningsvakterna, som ett skydd både för dem och andra inblandade vid ingripanden.

· Extra fältassistent till Tink - förstärkt möjlighet till att bygga relationer.

· Återuppta medborgardialogerna mellan civilsamhället, Tink, polisen och politiska partier. Det är möjligt nu när restriktioner med hänvisning till pandemin har lättats.

·Inför placeringsstopp av nyanlända i Hallstavik. Kommunen varit tvungen att placera nyanlända i Hallstavik då det här har funnits lediga hyreslägenheter. Det är inte bra enligt den tidigare integrationsansvarige på socialförvaltningen, eller när man ser till statistik från skolans och förskolans elevsammansättning. Det är exempelvis svårt att lära sig svenska på en förskola där 65-85 procent av eleverna har annat modersmål än svenska och föräldrarna ej talar språket. Det blir dessutom svårt för det allra mest engagerade samhället att lyckas integrera så många på samma ort.

Annons

Annons

· Flytta den obligatoriska samhällsorienteringskursen för nyanlända till Norrtälje kommun. Nu måste kommunens samtliga nyanlända (ej under pandemin) åka till Täby för att ta kursen. Det är långt ifrån Hallstavik.

· Ansöka om att undanta Hallstavik från ebo-lagen. Det skulle innebära att asylsökande på egen hand bosätter sig i Hallstavik inte skulle få ersättning. Ebo-lagen ger asylsökanden möjlighet att bosätta sig var de vill, med rätt till statliga och kommunala bidrag. Lagändringen om att undanta vissa områden ifrån ebo-lagen är en följd av januariavtalet, och möjligheten finns sedan den 1 januari 2020. Syftet är att minska segregationen.

·Att kommunens trygghets- och säkerhetsråd lägger fokus vid just Hallstavik framöver.

Vi ser fram emot en konstruktiv diskussion!

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd

Tina Sandberg (SD), Hallstavik

Morgan Kjelldahl (SD), Hallstavik

Björn Sandberg (SD), Hallstavik

Roger Harvidsson (SD), Herräng

Annons

Annons

Till toppen av sidan