Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Mest rättvist att ge ersättning på samma sätt som tidigare

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje) skriver genom Sanna Tinglöf i sitt svar på min debattartikel att jag ger en felaktig bild då statsbidraget inte skulle gått till höjningen av habiliteringsersättningen i det egna bolaget Tiohundra AB. Då undrar jag vad pengarna i så fall använts till?

Tiohundra AB är en av de utförare som har betalat minst i habiliteringsersättning till dem med daglig verksamhet. Med utjämningsmodellen är det därför i princip bara i Tiohundra man får en ökad ersättning, skriver Magnus Schubert. Foto: Måna J Roos.

Det avtal som Sanna Tinglöf hänvisar till i sitt svar är bland annat det nya ramavtalet från juni i år för enskilda utförare. Detta avtal ger ingen kompensation för någon att ge ökad habiliteringsersättning 2021.

Annons

Annons

KSON har svarat att statsbidraget skall användas för att täcka KSON:s ökade kostnader för att man jämnar ut habiliteringsersättning i kommunen. Men bidraget som är baserat på alla som har daglig verksamhet i kommunen gäller för 2021, så om ingen utförare kompenseras med statsbidraget 2021 kan väl inte KSON ha några ökade kostnader som behöver täckas?

Socialstyrelsen understryker att medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet och medel som inte har förbrukats före den 31 december 2021 ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Sanna Tinglöf hänvisar till två beslut fattade den 9 december 2020 (§ 144) som gäller beslut om ny nivå för habiliteringsersättning samt beslut fattat den 28 april 2021 (§ 59) om att årligen justera nivån för habiliteringsersättning. Dessa beslut kommer mer än tio år för sent och hade sannolikt inte fattats nu heller om inte Norrtälje FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) satt press på KSON i frågan om den låga habiliteringsersättning i det KSON-ägda bolaget Tiohundra AB. KSON hade givetvis kunnat fatta dessa beslut för länge sedan. Kom ihåg att ersättningen inte höjts sedan 2006.

Sanna Tinglöf skriver även att ” Innan beslutet fattades fanns inte habiliteringsersättningen reglerad i avtalen med övriga utförare. Det här innebar ojämlikhet för brukarna”. Då måste man komma ihåg att över 200 av de cirka 280 personer med daglig verksamhet i kommunen får den verkställd i KSON:s bolag Tiohundra AB som varit en av de utförare som betalat minst. Detta innebär att det i princip bara är i Tiohundra man får en ökad habiliteringsersättning i denna utjämningsmodell men från en mycket låg nivå.

Annons

Annons

Men om pengarna nu inte går till det egna bolaget, vad används statsbidraget för 2021 till då?

Och om Tiohundra AB (och även KSON som hade driftansvaret under flera år) i all anständighet hade justerat habiliteringsersättningen med en årlig höjning och man i dag hade haft samma ersättningsnivå som vi har, vad hade KSON gjort med statsbidraget för 2021 då?

Statsbidraget är baserat på alla som har daglig verksamhet. Det mest rättvisa är då att ge alla med daglig verksamhet i kommunen ersättning på samma sätt som man gjort de tidigare tre åren så det kommer alla dessa personer till del.

Magnus Schubert, verksamhetschef Kooperativet Industrihuset

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan