Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Vi vill minska kyrkans medlemstapp

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vår vision för Svenska kyrkan är att den ska vara en bred, samlande folkkyrka byggd på tro, omtanke och tradition, skriver Andrea Kronvall och Roger Harvidsson.

Bild: Margaretha Levin Blekastad

Annons

Sverigedemokraterna drivs av kärlek till vår hembygd, våra traditioner och vårt gemensamma kristna kulturarv. Och vår vision för Svenska kyrkan är att den ska vara en bred, samlande folkkyrka byggd på tro, omtanke och tradition.

Svenska kyrkan är viktig för många människor av olika skäl. Man reflekterar kanske inte över kyrkans inverkan i det egna livet då det ofta sker naturligt vid exempelvis dop, konfirmation, bröllop eller begravning. Oavsett om man är en regelbunden kyrkobesökare eller tar del av kyrkan vid större händelser i livet ska kyrkan alltid vara en naturlig plats för stöd, samling och eftertanke i både glädje och sorg. En trygg samlingspunkt ”mitt i byn”.

Vi vill med vårt engagemang i Roslagens östra och västra pastorat slå vakt om kyrkans grundläggande syften vilka är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Sverigedemokraterna är ett politiskt parti, men vi vill verka för en kyrka som är motsatsen till partipolitisk. Svenska kyrkan behöver inse sitt värde av att vara tidlös, snarare än präglad av tillfälliga politiska trender och nycker.

Annons

Annons

Vidare vill vi låta de olika församlingarna i respektive pastorat inneha en lokal prägel och även se fortsatt stora satsningar på barn- och ungdomsverksamheten. Viktigt för oss är även att värna det gemensamma kulturarvet och fokusera på att minska kyrkans medlemstapp genom att bland annat synliggöra kyrkans arbete.

Kyrkan gör mycket bra, men vi ser en utvecklingspotential kring att vara en verklig diakonal kraft för de svagaste som lider nöd, exempelvis fattigpensionärer, missbrukare, hemlösa eller kvinnor som lever under hedersförtryck. Under pandemin har den diakonala verksamheten varit särskilt viktig, inte minst för äldre, men sällan så begränsad på grund av restriktioner. Vi tror att kyrkan kan utöka den diakonala verksamheten genom att i högre utsträckning använda sig av volontärer, som med stöd av kyrkan tar kontakt med församlingsmedlemmarna.

En sammanfattning vad vi vill arbeta för:

· Minska kyrkans medlemstapp.

· Värna det gemensamma svenska kulturarvet så som kyrkor, kyrkogårdar och övriga fastigheter.

· Utöka volontärverksamheten.

· Öka engagemanget hos barn och ungdomar (satsa på barn- och ungdomsverksamheten).

· Kyrkan ska vara fri från politisering och istället ägna sig åt de fyra kärnuppgifterna.

· Fortsatt forma de olika församlingarna till gemensamma enheter i form av Roslagens västra respektive östra pastorat (med lokal prägel i församlingarna).

· Samverka med skolor för att kunna genomföra traditionella avslutningar i kyrkan.

· Vara en synlig kyrka i folks vardag.

Glöm inte att rösta senast den 19 september!

Andrea Kronvall, Sverigedemokraterna i Roslagens östra pastorat

Roger Harvidsson, Sverigedemokraterna i Roslagens västra pastorat

Annons

Annons

Till toppen av sidan