Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Vi har säkerställt en likvärdig nivå på habiliteringsersättningen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) fattade den 9 december 2020 (§ 144) beslut om ny nivå för habiliteringsersättning i Norrtälje kommun. Syftet med beslutet var att uppnå mer jämlika nivåer i ersättningen bland Norrtälje kommuns brukare med beviljad insats daglig verksamhet, likväl som att kunna höja en sedan tidigare låg ersättning för en majoritet av de brukare som haft sin verksamhet inom Tiohundra AB.

Tidigare år har stimulansmedlen betalats ut som en klumpsumma vid midsommar och vid jul till alla brukare, som en extra utbetalning. Istället får brukarna nu en högre ersättning varje månad: 1 000 kronor för heltid och 500 kronor för halvtid, skriver Sanna Tinglöf. Foto: Fredrik Sandberg, TT.

Innan beslutet fattades fanns inte habiliteringsersättningen reglerad i avtalen med övriga utförare. Vissa utförare betalade trots det ut ersättning till brukarna, medan vissa inte gjorde det. Ersättningsnivåerna mellan utförarna skiljde sig också åt. Det här innebar ojämlikhet för brukarna.

Annons

Annons

Beslutet att höja nivån för samtliga brukare med daglig verksamhet beräknades i december 2020 medföra en fast ökad kostnad i förvaltningens budget om cirka en miljon kronor per år. För att täcka ökningen av budget beslutades att de statliga stimulansmedlen skulle användas för detta ändamål, något de också är avsedda att användas för. De statliga medlen tillfaller därför KSON, och inte Tiohundra AB.

Tidigare år har stimulansmedlen betalats ut som en klumpsumma vid midsommar och vid jul till alla brukare, som en extra utbetalning. Istället får brukarna nu en högre ersättning utbetalad varje månad som baserar sig på antal dagar man går på daglig verksamhet: 1 000 kronor per månad för heltid och 500 kronor per månad för halvtid. Heltid avser deltagande om minst tre dagar per vecka. Ersättningen utbetalas tolv månader per år.

Den bild som Magnus Schubert, verksamhetschef vid Kooperativet Industrihusets dagliga verksamhet, ger uttryck för i en debattartikel, att medlen har getts till Tiohundra AB för att finansiera höjningen av habiliteringsersättningen, är inte korrekt. I avtal och ersättning till Tiohundra ingår, precis som i KSONs avtal med övriga utförare av daglig verksamhet, att utbetala direktionens beslutade ersättningsnivåer till de brukare som finns i verksamheterna, och som har insats beviljad från kommunalförbundet.

Annons

Att andra kommuner har andra nivåer eller gör på annat sätt är inte något konstigt. Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag och det finns ingen nationell statistik eller samordning avseende tillämpningen av ersättningen i kommunerna; det vill säga ersättningens storlek, principer och nivåer för ersättningen och justering av den, eller hur man använder de statliga stimulansmedlen. Vad direktionen för kommunalförbundet med sitt beslut har gjort är att säkerställa att de brukare som har insats beviljad från kommunalförbundet också ska garanteras en likvärdig nivå och utbetalning av habiliteringsersättning.

Annons

Direktionen har därutöver fattat beslut (28 april 2021, § 59) om att årligen justera nivån för habiliteringsersättning. Detta i ett led att förhindra att ersättningsnivåerna urholkas över tid. Beslutet innebär en årlig justering av habiliteringsersättningen med 0,1 procent av prisbasbeloppet för heltidsdeltagande och med 0,07 procent för halvtidsdeltagande, och träder i kraft från och med 2022. Ersättningsnivån bibehålls även om prisbasbeloppet sänks ett år, för att säkerställa kontinuitet, långsiktighet och trygghet över tid.

Sanna Tinglöf, avdelningschef, avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, KSON

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan