Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Har Skogsstyrelsen rätt kompetens att inventera nyckelbiotoper?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det verkar som att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper är en subjektiv bedömning. I kombination med att en nyckelbiotop inte utgör ett myndighetsbeslut gör det att systemet med nyckelbiotoper är rättsvidrig, skriver Amalia Mattsson. Foto: Hasse Holmberg, TT.

Annons

Jag vill tacka Jonas Löfstedt och Stefan Lindstedt på Skogsstyrelsen för deras svar på min debattartikel ”Skogsstyrelsen ger dubbla budskap och favoriserar”.

När de lämnar öppet mål till mig kan jag inte låta bli att göra ännu ett inlägg. Jonas Löfstedt och Stefan Lindstedt skriver att det är ett orimligt krav att små skogsägare ska ha kompetens och förutsättningar att själva inventera nyckelbiotoper på sina fastigheter. Min retoriska fråga till dem blir nu: har de själva rätt kompetens och förutsättningar för att inventera nyckelbiotoper?

Annons

I Skogsstyrelsens rapport 7 – 2016 ”Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper” står att läsa att olika inventerare gjort väsentligt olika bedömningar, att inventeringarna endast i hälften av fallen identifierat helt eller delvis samma biotoper och att inventerarna inte har registrerat samma nyckelbiotoper på grund av olika uppfattningar. I rapporten konstaterades till exempel på sid 25 en oacceptabel spridning i inventerarnas identifiering och avgränsning av miljövärden och avgränsning av miljövärden före avverkning. I kontrollen hittade och registrerade inventerarna till övervägande del inte samma miljövärden. Det verkar som att registreringen av nyckelbiotoper är en subjektiv bedömning och detta i kombination med att en nyckelbiotop inte utgör ett myndighetsbeslut, vilket skulle göra dem möjliga att överklaga, gör att systemet med nyckelbiotoper är rättsvidrigt!

Annons

De flesta markägare har nog inget emot att avsätta fem procent av sin skog om det sker på frivillig basis och med dialog som grund, men inte som en påtvingad subjektiv nyckelbiotop. Vi enskilda skogsägare blir fastlåsta och kan få procentuellt hur stor andel nyckelbiotoper som helst i vår skog, medan skogsbolagen tillåts ändra och flytta vilka marker som är nyckelbiotop. Utifrån krav knutna till certifieringsregler räcker det om de avsätter fem procent av sin skog för naturvård.

I januariöverenskommelsen slöts en politisk överenskommelse som den 27:e juni 2019 aktualiserades då regeringen formellt gav Skogsstyrelsen uppdraget att upphöra med nyckelbiotopsinventeringen. En tid senare, den 19:e augusti 2019, alltså efter detta beslut från regeringen, lät Skogsstyrelsens chef för Stockholms distrikt, där Norrtälje ingår, projektanställa en person som åtminstone till viss del kom att arbeta med nyckelbiotopsinventering och inventeringstakten fördubblades istället i Norrtälje kommun…

Sedan den 27:e juni 2019 har det funnits mycket tydliga direktiv från regeringen till Skogsstyrelsen kring vad som gäller för nyckelbiotopsinventeringen och dessa har man alltså förbisett och tvärtom fört en egen agenda. Står Skogsstyrelsen bättre rustad i dag att följa order från högre ort, den här gången givna i kommande dom från Högsta förvaltningsdomstolen, oavsett vad den blir?

Amalia Mattsson, Edebo

Annons

Annons

Till toppen av sidan