Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Frågan om nyckelbiotoper behöver klargöras

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är inte så att de mycket höga naturvärden, som återfinns inom nyckelbiotoperna, uppstår som en följd av myndighetens inventering och registrering, skriver Jonas Löfstedt och Stefan Lindstedt. Foto: Emilia Berggren Sörlin.

Annons

Reidar Carlsson skriver i sin ledartext att Skogsstyrelsen hamnat snett i sitt arbete med nyckelbiotoper. Vi håller inte med om detta men delar bilden kring att nyckelbiotopers betydelse förändrades som en följd av certifierade organisationers beslut att normalt inte köpa virke från nyckelbiotoper.

Skogsstyrelsen har genom åren haft ett flertal uppdrag från regeringen att inventera nyckelbiotoper varav det senaste 2018, vilket senare drogs tillbaka som en del av januariavtalet. Sedan den 1 januari i år har Skogsstyrelsen på eget initiativ slutat att registrera nyckelbiotoper i samband med tillsynsverksamhet, då myndigheten kommit fram till att det är olämpligt att blanda tillsyn och nyckelbiotopsinventering eftersom nyckelbiotoper inte regleras i lag.

Annons

Annons

Utvecklingen som skett kring nyckelbiotoper från tidigt 1990-tal var omöjlig att förutse och vi konstaterar att det är få skogliga frågor som diskuterats så mycket som nyckelbiotoper. Vi har förståelse för de enskilda skogsägare som är frustrerade över att det är svårt att sälja virke från nyckelbiotoper. Man ska dock komma ihåg att även om Skogsstyrelsens regeringsuppdrag att registrera nyckelbiotoper drogs tillbaka, försvann inte branschkravet på att identifiera nyckelbiotoper ur FSC-certifieringen för ansvarsfullt skogsbruk. Det är inte heller som så att de mycket höga naturvärden som återfinns inom nyckelbiotoperna, och som certifieringen syftar till att värna, uppstår som en följd av myndighetens inventering och registrering.

Nu handlar diskussionen främst om de nyckelbiotoper som tidigare har registrerats; är de att betrakta som ett kunskapsunderlag eller ett handlingsdirigerande och därmed överklagbart beslut? Här har olika kammarrätter kommit till olika slutsatser och i dagsläget är rättsläget inte tydligt när det gäller nyckelbiotoper och vi behöver vägledning i domar, därav vår överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen. Skogsstyrelsen är mycket angelägen om att högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan så att det blir klart vad som gäller.

I sin ledartext tar Reidar Carlsson upp fallet när en representant från Naturskyddsföreningen följde med ut i skogen vid inventering. Det ska naturligtvis inte förekomma och myndigheten vidtog åtgärder när detta kom till ledningens kännedom, vilket också redovisades i denna tidning.

Annons

Reidar Carlsson skriver att ”myndigheter ska följa lagen” vilket givetvis är en självklarhet. Skogsstyrelsen är en myndighet med ett tydligt uppdrag – vi ska föra ut och förverkliga den politik som landets regering och riksdag beslutat om. När Reidar Carlsson nedlåtande redovisar sin uppfattning om hur myndigheten agerar respektive borde agera, är det ett politiskt inspel. Sådana inspel må han förstås göra, men att beskriva Skogsstyrelsen som miljöaktivistisk bidrar inte konstruktivt till den viktiga diskussionen om svensk skog.

Annons

Jonas Löfstedt, regionchef Skogsstyrelsen

Stefan Lindstedt, distriktschef Skogsstyrelsen

NT kommenterar:

Jonas Löfstedt och Stefan Lindstedt tycker att det är viktigt att frågan om nyckelbiotoper bör klargöras. De har helt rätt. Däremot är det bakvänt att det är domstolarna som skall klargöra vad som gäller. Det rimliga hade varit att den frågan hade lösts på Skogsstyrelsen på egen hand, eller genom direktiv från regeringens.

För det har varit orimligt att Skogsstyrelsen har utsett nyckelbiotoper, som har fått omfatta större och större områden, utan att besluten har gått att överklaga. Det är ju därför bra att Skogsstyrelsen sedan årsskiftet har insett att det är olämpligt att blanda tillsyn och nyckelbiotopsinventering. Frågan är varför man på Skogsstyrelsen inte insåg det tidigare. Eller att S-MP-regeringen gjorde det.

I stället fick Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en inventering av nyckelbiotoper i hela landet. I och med januariavtalet stoppades dock denna inventering.

Annons

Detta tycks dock Skogsstyrelsen ha struntat i när det gäller Norrtälje kommun. I stället fortsatte inventeringarna, och ökade till och med. Skogsstyrelsen hittade ett kryphål så att man slapp genomföra regeringens beslut.

Så borde inte en myndighet agera. Detta är dock ett exempel på den aktivism som verkar finnas hos delar av Skogsstyrelsen i dag. Det finns fler exempel när det gäller nyckelbiotoper, till exempel att en representant för Naturskyddsföreningen fick följa med vid inventering.

Det är mycket viktigt att statliga myndigheter följer lagen och regeringens direktiv. Det är en förutsättning för likhet inför lagen.

Många av dem som söker sig till de statliga myndigheterna är engagerade i det område som myndigheten arbetar inom, till exempel söker sig miljöengagerade till Naturvårdsverket och de som bevara all skog till Skogsstyrelsen. Det får de självklart göra. Deras engagemang är viktigt. Men det får inte göra att myndigheten omvandlas till en aktionsgrupp.

Förhoppningsvis kommer det nu inom kort tydligare och mer detaljerade direktiv från regeringens sida till Skogsstyrelsen när det gäller skogspolitiken, bland annat nyckelbiotoperna. Sådana direktiv behövs helt uppenbart.

Reidar Carlsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan