Annons

Annons

Annons

Annons

Singö

Insändare
Insändare: Norrtälje kommun bryter mot sina egna åtaganden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nu ska byggnation ske på åkermark i strid mot både miljöbalken och kommunens egen kultur-och miljöpolicy. Det skriver insändarskribenten.

Bild: Måna Jonsson Roos

Annons

Än en gång har ett gammalt hemman köpts upp av ett fastighetsbolag vars enda syfte är att exploatera i vinstintresse. Styckning av skyddsvärd skog och exploatering av strandnära område med vackra vandringsleder står på spel. Backby/Tranvik på Singö är klassat som ett område av RIKSINTRESSE.

Byggnadsnämnden har tidigare nekat fastighetsägare i området smärre byggnader med hänvisning till sin policy inom riksintresseområdet. Men nu ska byggnation ske på åkermark i strid mot både miljöbalken och kommunens egen kultur-och miljöpolicy (se vidare i kulturmiljöutredning nr.2 Backbyn, 2016).

Annons

Annons

Expertutlåtandet från samhällsbyggnadskontoret, som skall ligga till grund för beslut om bygglov, innehåller flera grova felaktigheter vad gäller åkermarken, växtligheten, vägen och arter skyddade av EU-direktiv. Beslut riskerar att fattas mot bakgrund av inaktuella handlingar och medvetna missförstånd, i stället för att besvära sig med att besöka området och få en korrekt bild.

Inägorna (åkermarkerna) inom riksintresseområdet framhäver kommunen som speciellt skyddsvärda i sin egen dokumentation men ignorerar detta helt när entreprenörer står på kö med kapital. Risken är att den avsedda byggnationen blir prejudicerande och mer åkermark kommer att exploateras i Roslagen. En förstörd åker kan aldrig återställas. I en oviss framtid är all odlingsbar åkermark viktig för landets försörjning.

I den nästan dagliga kontakten med Norrtälje kommun i detta ärende (BoM 2020-4634) har vi erfarit en hel del frågetecken. Uppgifter på viss kommunikation saknas i händelsebladet. Sökande fastighetsbolag uppmanas att EJ kommunicera per e-mail utan i stället per telefon med kommunens handläggare. Är det ett sätt att undvika dokumentation och transparens?

Se även debattinlägg www.norrteljetidning.se/debatt 11/5 i år rörande Björhövdaområdet och kuststräckan längs Vätösund.

Annons

Årets rapport om tystnadskultur i Göteborgs stad varnar för att problemet även finns i andra kommuner och även i bygglovssektorn. Vi kräver en bred analys, öppenhet och en grundläggande förståelse för riksintressets betydelse.

Gunnar Roos med grannar i Backbyn

Annons

Annons

Till toppen av sidan