Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Skogsstyrelsen ger dubbla budskap och favoriserar vissa ägare

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det förefaller som om Skogsstyrelsen gynnar stora skogsägare och därmed värderar skogsägaren olika utifrån hur mycket mark den äger, skriver Amalia Mattsson.

Bild: Johan Järvestad

Annons

Sedan början av 1990-talet har Skogsstyrelsen registrerat skogar med särskilt höga naturvärden som nyckelbiotoper. Till en början var syftet just att lokalisera höga naturvärden.

När certifieringen infördes senare under 1990-talet förband sig dock industrin, alltså de stora skogsbolagen, att inte köpa virke från nyckelbiotoper. I och med denna överenskommelse började nyckelbiotoperna plötsligt att bli ett maktmedel mot de enskilda skogsägarna. Nyckelbiotoperna blev också alltmer ett vapen för miljöorganisationer och privatpersoner som lokaliserade skogar de ville bevara, inventerade arter och sedan anmälde dem till Skogsstyrelsen, som i sin tur kunde registrera dem som nyckelbiotoper.

Annons

Det kan låta hedervärt, men det är ett system som över en natt kan försätta en skogsägare i en svår ekonomisk knipa. Det går inte att överklaga eftersom registrering av en nyckelbiotop fortfarande inte anses som ett myndighetsbeslut. Det slår oftast hårdast mot enskilda skogsägare som har skött om sin skog hänsynsfullt och med tanke på kommande generationer.

Annons

Trots denna knipa som skogsägaren kan försättas i när denne får en nyckelbiotop på sin mark anser inte Skogsstyrelsen att nyckelbiotoper är handlingsdirigerande utan att de endast utgör ett kunskapsunderlag. Skogsägaren Mathias Mattsson i Edebo lyckades bevisa motsatsen när han fick upp sitt ärende i Kammarrätten och fick rätt i att Skogsstyrelsen tar ett myndighetsbeslut, när myndigheten registrerar en nyckelbiotop.

Det anser Skogsstyrelsen, officiellt, fortfarande inte att man gör, och har därför överklagat ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Att registreringen av en nyckelbiotop trots allt skulle vara ett myndighetsbeslut verkar rimligt om man tittar på de stora ekonomiska konsekvenserna för den enskilda skogsägaren. Personal på Skogsstyrelsen inser också detta. Det framgår av den lista där bland annat 26 personer anställda på Skogsstyrelsen i samband med det tillfälliga stoppet av nyckelbiotopsinventeringen i Norrlands inland skrev uppropet ”Upphäv nyckelbiotopsinventeringspausen omedelbart – Undanta samtliga värdekärnor från skogsbruk”.

I detta upprop står bland annat att läsa att ”Nyckelbiotoper är i sig ett kostnadseffektivt sätt att skydda rödlistade arter”. Skogsstyrelsens tjänstemän verkar med andra ord vara fullt medvetna om vad konsekvenserna för en skogsägare blir när denne får en nyckelbiotop på sin mark.

Annons

Det hela slutar inte här, för Skogsstyrelsen registrerar bara nyckelbiotoper i de enskilda skogsägarnas skogar. De stora skogsägarna, till exempel de stora skogsbolagen som både äger och förädlar skog, får själva avsätta fem procent av sin skog till naturhänsyn. De använder interna experter för att lokalisera denna skog på sin mark.

Annons

I och med detta så har dessa stora markägare full kontroll över sina kostnader för naturvård, medan de genom FSC-certifieringens krav är med och bidrar till en rättsosäker situation för de mindre privata skogsägarna, i tyst samförstånd med Skogsstyrelsen. Det förefaller alltså som om Skogsstyrelsen gynnar stora skogsägare och därmed värderar skogsägaren olika utifrån hur mycket mark den äger. Tilläggas bör att de mindre, privata skogsägare som ansluter sig till en FSC- eller PEFC-certifiering också förbinder sig till att avsätta fem procent av sin skog till naturvård.

Det skulle vara intressant att höra hur Skogsstyrelsen själv ser på denna till synes orättvisa särskillnad som man gör på små och stora skogsägare. Det ska också bli intressant att höra vad Högsta förvaltningsdomstolen anser om de olika versioner som finns på Skogsstyrelsen rörande om en nyckelbiotop faktiskt är handlingsdirigerande (hindrar skogsägaren från att avverka) eller inte.

Amalia Mattsson, Edebo

Annons

Annons

Till toppen av sidan