Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Bygg fler cykelvägar – för barnens skull

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För några veckor sedan blev en 15-årig flicka påkörd av en bil med släp på Stora Bagghusvägen. Släpvagnen hakade tag i cykeln och flickan hamnade i diket. Där blev hon liggande tills ambulanshelikoptern kom och hämtade henne någon timme senare. Bilisten fortsatte. Kanske märkte hen inget.

Som oskyddad trafikant lever man farligt på våra vägar. Där finns inget som helst utrymme för fotgängare eller cyklister, skriver Rune Karlsson och Christina Hamnö.

Bild: Roger Stigell

Den här gången blev det ingen dödsolycka. Det är inte säkert att det slutar så nästa gång. Som oskyddad trafikant lever man farligt på våra vägar. Där finns inget som helst utrymme för fotgängare eller cyklister. Ändå händer det relativt få olyckor. Förklaringen är att nästan ingen vågar ge sig ut på vägarna på cykel eller till fots.

Annons

Annons

Alla politiska partier verkar överens om behovet av cykelvägar – åtminstone när ett val närmar sig. Trots denna samstämmighet, så byggs det väldigt få nya cykelvägar. När valet är över tystnar kraven från de politiska partierna.

I slutet av förra mandatperioden beslöt kommunfullmäktige att skapa ett anläggningsbidrag på 21 miljoner ur vilket enskilda väghållare och föreningar kan söka pengar för byggande av gång- och cykelvägar. Bidraget har lett till att ett antal vägar byggts, men det räcker inte. Det krävs betydligt fler vägar för att i någon mån tillgodose behovet.

Trafiksäkerheten (framförallt barnens), folkhälsan, besöksnäringen – det finns många skäl för att bygga gång- och cykelvägar. De behov som finns kommer med nuvarande takt inte att tillgodoses inom överskådlig tid – om ens någonsin. Många är ansvariga för att det går trögt – riksdagen, regeringen, länsstyrelsen, Trafikverket och kommunen. Alla kan och måste göra mer.

Här följer en sammanställning av vad som bör göras.

Riksdag och regering:

· Ändra lagen så att expropriering kan användas för att möjliggöra byggande av cykelvägar. Dessa vägar måste ges samma juridiska status som bilvägar.

· Ändra lagen om förvaltning av samfälligheter och slopa krav på konsensus vid delägarförvaltning. Beslut bör kunna tas med enkel majoritet. I dag kan den som äger en mycket liten andel hindra majoriteten från att utnyttja och underhålla sina samfällda vägar.

Annons

· Dela anslaget till de statliga vägarna i Stockholms län i två delar – en för regionens centrala delar och en för landsbygdskommunerna. Bara så kan man komma ifrån att dyra projekt i Stockholm och dess närhet suger upp alla resurser. Landsbygden i Stockholms län är i dag starkt missgynnad i förhållande till övrig landsbygd i landet.

Annons

Länsstyrelsen:

· Ge cykelvägar samma status som bilvägar i ”Länsplan för regional transportinfrastruktur”. Planen är i dag nästan helt fokuserad på behovet av bilvägar. Här krävs ett annat synsätt.

Trafikverket:

· Genomför de åtgärder som prioriterats i den ”Åtgärdsvalsstudie: Norrtälje - Grisslehamn Väg 76/283”, som man 2014 tog fram tillsammans med Norrtälje kommun. En av de allra högst prioriterade åtgärderna var en gång- och cykelväg från Norrtälje till Grisslehamn.

· Ta fram den tidsatta och finansierade handlingsplan, som man enligt åtgärdsvalsstudien skulle ha tagit fram hösten 2014.

Kommunen:

· Se till att de gång- och cykelvägar som prioriterats i åtgärdsvalsstudien blir genomförda. Börja med att tillsammans med Trafikverket ta fram den handlingsplan som skulle tagits fram hösten 2014.

· Ta fram en karta över hela kommunen med ett nät av cykelvägar och ett nytt cykelprogram som anknyter till denna karta. Ange hur många kilometer cykelväg som ska byggas per år. Prioritera allmänhetens behov lika högt som arbetspendlarnas. Ge barnens behov allra högsta prioritet. Redovisa tidplan, finansiering och ansvarig.

Annons

· Se till att alla barn får en säker skolväg. Bygg gång- och cykelvägar inom en radie av tre kilometer runt alla skolor i kommunen.

· Anslå mer pengar till byggande av gång- och cykelvägar, men hjälp också till på annat sätt när byalag och föreningar stöter på markägare som vägrar att släppa till mark.

· Bearbeta riksdag, regering och myndigheter för att byggandet av gång- och cykelvägar ska underlättas juridiskt, ekonomiskt och praktiskt.

Rune Karlsson, Husinge

Christina Hamnö (V)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan