Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Bristen på skolplatser kan bara byggas bort

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Oppositionens försök att förhala processen med att skapa fler skolplatser stjälper tyvärr mer än det hjälper. Hade Socialdemokraterna fått som de önskat hade tingshuset inte heller byggts om till en grundskola, skriver Robert Beronius, Bino Drummond, Anders Olander och Göte Vaara.

Bild: Lina Sköld

Annons

Det saknas skolplatser i Norrtälje tätort. Flera skolor är redan i dag överfulla och antalet elever beräknas fortsätta öka de kommande åren. Inom bara några år beräknas cirka 1 500 fler skolplatser behövas i Norrtälje tätort. Ännu fler platser behövs om man också ska avlasta dagens överfulla skolor.

I detta läge oroar sig Socialdemokraterna över att en ny skola ska byggas för cirka 600 elever på ”Kungsängsliljan”. De undrar vilka konsekvenserna kommer att bli. Vi kan tala om vad konsekvensen kommer att bli. Konsekvensen blir att vi löser det akuta behovet av skolplatser.

Socialdemokraternas argumentation i den senaste debattartikeln om skolan gör det tydligt varför dagens platsbrist uppstått och varför Socialdemokraterna förra mandatperioden stoppade planerna på en ny högstadieskola i Norrtälje, som skulle stått klar hösten 2017. Konsekvenserna av det lever vi med i dag – och tyvärr är det elever, lärare och föräldrar som får ta konsekvenserna.

Annons

Annons

Sedan Alliansen tillträdde har vi satt skolan först. De massiva besparingarna som genomfördes på barn och skola under förra mandatperioden har upphört och vi har tagit tag i att lösa bristen på skolplatser. Förutom den nya skolan på ”Kungsängsliljan” planeras för en ny skola i Björnö och vi planerar för utbyggnad av ett flertal kommunala skolor. Platsbristen kan bara byggas bort.

Socialdemokraternas påstående att det skulle saknas analyser av etablering av fler skolplatser stämmer inte och man löser inga problem genom att konstruera hinder som inte finns. Oppositionens försök att förhala processen med att skapa fler skolplatser genom att yrka på återremisser av bland annat detaljplaner stjälper tyvärr mer än det hjälper. Hade Socialdemokraterna fått som de önskat hade tingshuset inte heller byggts om till en grundskola.

Vi vill till sist framhålla att den detaljplan som nu tas fram för ”Kungsängsliljan” möjliggör för 860 skolplatser. Detta för att både Internationella engelska skolan (IES) ska kunna etablera en skola för cirka 600 elever och för att Montessoriskolan ska kunna vara kvar på platsen. I dagsläget har Montessoriskolan cirka 140 elever i de befintliga lokalerna. Den nya detaljplanen gör det alltså möjligt för Montessoriskolan att vara kvar – och faktiskt också utöka sin verksamhet.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden

Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande

Anders Olander (C), kommunalråd

Göte Vaara (KD), gruppledare

Annons

Annons

Till toppen av sidan