Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
IES-etableringens konsekvenser för Norrtäljes skolor måste utredas

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

När Internationella engelska skolan (IES) nu planerar att etablera sig i Norrtälje med en skola på över 600 elever så uppstår en mängd frågor som rör kommunens skolstruktur. Vad kommer det att ha för konsekvenser för mindre skolor på landsbygden som riskerar att förlora elever? Kommer vi att få se en ökad risk för fler skolnedläggningar? Riskerar skolsegregationen att öka? Vad får IES etablering för sociala, pedagogiska och ekonomiska konsekvenser för Norrtäljes skolor och invånare?

Vad får IES etablering för sociala, pedagogiska och ekonomiska konsekvenser för Norrtäljes skolor och invånare? Vi vet inte, eftersom det moderatledda styret hastar igenom IES etablering utan att på allvar utreda konsekvenserna, skriver Ulrika Falk, Olle Jansson och Margareta Lundgren.

Annons

Alla de här frågorna har ett väldigt kort svar: Vi vet inte. Anledningen till att vi inte vet är för att det moderatledda styret hastar igenom IES etablering utan att på allvar utreda konsekvenserna.

Annons

Vi socialdemokrater efterfrågade en grundlig risk- och konsekvensanalys redan när markanvisningsavtalet för byggandet av skolan godkändes. Det motsatte sig det moderatledda styret, och nästan ett år senare är någon analys fortfarande inte gjord.

I grunden förstår vi att man vill skynda på arbetet med att etablera fler skolor. De behövs nämligen; Norrtälje kommun växer och det finns ett skriande behov av fler skolplatser. Under våren har vi kunnat följa problemen som uppstått vid Frötuna skola där elever inte får plats på den redan överfulla skolan.

Behovet av fler skolplatser i Norrtälje stad är uppenbara. Vi socialdemokrater vill också ta politiskt ansvar för att möta det behovet. Vad det moderatledda styret gör är däremot något annat. Vad styret gör är att ge en gräddfil åt en enskild aktör.

På marken där IES vill etablera sig ligger det nämligen redan en skola: Montessoris F-4-skola. Montessori har också skolverksamhet i Gustavslund, längsmed Stockholmsvägen, för årskurserna 5-9. Att utöka skolverksamheten med yngre barn vid den hårt trafikerade Stockholmsvägen, där närmare 17 000 fordon per dag passerar med en hastighetsgräns på 50 km/h är i grunden ingen bra idé.

Att samla alla elever och lärare på en skola är däremot en väldigt god idé. Det logiska vore därför att Montessoris båda verksamheter kunde utvidgas vid Vigelsjöområdet. Montessoriskolan i Norrtälje beskriver själv hur skolan ”under flera år har varit i kontakt med kommunen kring möjligheter för expansion”, men uttrycker i en skrivelse till kommunen sin förvåning över att skolan inte ens blivit tillfrågad om att expandera när en ny, större skola planerades på samma yta som en Montessoriskola skola redan ligger på.

Annons

Annons

I stället har det moderatledda styret satt i gång en flyttkarusell. Montessoriskolan i Norrtälje ska få samla sin verksamhet – men i Gustavslund. Här ska 140 elever inom några år bli 500. SL-bussar och utryckningsfordon ska nu få samsas i rusningstrafiken med hundratals föräldrar som kommer att släppa av sina barn längsmed Stockholmsvägen. Har en grundlig trafikutredning gjorts för att se vad konsekvenserna av detta blir? Naturligtvis inte.

Då och då får man höra att Sveriges kvarnar maler alltför långsamt och att det tar för lång tid när lagar ska stiftas eller byggnader ska byggas. Ibland är sådan kritik befogad, men ibland blir den också missvisande. När en central yta i Norrtälje stad på 36 600 kvadratmeter nu ska bebyggas med vad som kommer att bli kommunens största grundskola, ja, då är det många saker att ta i beaktning. Allt från helikopterinflygning till det närliggande sjukhuset till trafikpåverkan behöver ses över. Utreds inte dessa saker så riskerar vi att skapa fler problem på längre sikt.

Vi socialdemokrater motsätter oss inte etableringen av friskolor. Tvärtom värnar vi elevers och föräldrars rätt att välja skola och inriktning på ens utbildning. Men när beslut hastas fram och uppskattade verksamheter tvingas att flytta på sig så riskerar det långtgående och kostsamma konsekvenser. Det ser vi nu när det moderatledda styret böjer sig baklänges för att tillgodose IES i stället för att värna om de uppskattade skolverksamheter som redan finns inom kommunen.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd

Olle Jansson (S), oppositionsråd

Margareta Lundgren (S), 2:e vice ordförande barn- och skolnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan