Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Vi måste få bostadsföretagen att bygga fler bostäder

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Problemet är inte att hyresgäster betalar för lite i hyra, utan att det är för många som saknar ett förstahandskontrakt. Det är för att lösa bostadsbristen som Centerpartiet vill införa friare hyressättning, inte för att fylla fastighetsägares fickor.

Problemen på bostadsmarknaden har uppstått för att vi byggt upp höga murar mot de som står utanför och inte kan få tag på en bostad. Det är för att lösa bostadsbristen som Centerpartiet vill införa friare hyressättning, inte för att fylla fastighetsägares fickor, skriver Ola Johansson och Per Lodenius.

Bild: Måna Jonsson Roos

Men vi vill att kommunägda bostadsföretag och privata fastighetsägare ska kunna tjäna så pass mycket pengar på att hyra ut bostäder så att de kan bygga mera. Det är först när vi får ett tillskott av nya bostäder som lägenheter blir lediga. Den förhandlingsmodell som Rune Karlsson och Christina Hamnö så ihärdigt försvarar i sin debattartikel har under många år hindrat kommunägda och privata företag från att bygga och har bidragit till att permanenta bostadsbristen, framförallt i våra storstäder.

Annons

Annons

Istället för att erkänna att problem finns på vår egen bostadsmarknad, lyfter de fram Finland som ett avskräckande exempel. I själva verket är det den svenska modellen som avviker i en jämförelse med vilket annat land som helst. Finland har de senaste 20 åren sett ett kraftigt ökat bostadsbyggande, men hade också som påpekas, högre hyror inledningsvis. Men tack vare att tillgången numera motsvarar efterfrågan så har ökningstakten dämpats.

Och till skillnad från i Finland så finns det här inga planer på att förändra hyressättningen för befintliga bostäder. Därför kan vi med kraft dementera påståenden om att tre miljoner hyresgäster får höjda hyror med vår politik. Vad Finland däremot visar är att det går att ställa om från reglering till ökad frihet och att effekten överlag är så pass positiv att politiker och tjänstepersoner vallfärdar till Helsingfors för att studera exemplet.

Fri hyressättning kommer heller inte när det genomförs här att innebära några generellt sett högre hyresnivåer i nya bostäder. Redan i dag ligger de med förhandlade hyror på en nivå som många inte har råd med. Skillnaden som gör att vi trots det tror på ett ökat bostadsbyggande är att den nivå som avtalats mellan hyresgäst och hyresvärd i vårt system följer inflationen, är stabil över tid och endast kan justeras när en ny hyresgäst flyttar in.

Med byggsubventioner betalar regeringen varje år över fyra miljarder rakt ner i byggföretagens fickor för att de ska bygga hyresrätter. Finland har valt en annan väg och subventionerar bara bostäder som är till för de allra svagaste hushållen. De har valt att höja bostadsbidragen, men det har inte så mycket med den förändrade hyressättningen att göra, utan är ett annat sätt att stötta hushållen än det Sverige valt. Vi använder försörjningsstödet istället till de hushåll som inte har råd att betala hyran.

Annons

Annons

Problemen på bostadsmarknaden har uppstått för att vi byggt upp höga murar mot de som står utanför och inte kan få tag på en bostad. Murarna finns där för att skydda Hyresgästföreningens intressen, vars ärenden Västerpartiet går, genom att utmana den politiska stabiliteten i landet under en svår tid. Men som tidigare sagts finns det ännu inget för riksdagen att besluta om. Utredningen som tillsattes har lagt ett förslag som vi tror på och vill se genomfört. Det var Centerpartiets krav för att släppa fram regeringen Löfven, precis som Vänsterpartiet gjorde i januari 2019.

Ola Johansson (C), riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson

Per Lodenius (C), riksdagsledamot

Annons

Annons

Till toppen av sidan