Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: LSS i Sverige är långt ifrån tillräcklig – stärk assistansen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Regionernas hjälpmedelscentraler har i vissa fall ett alltför begränsat sortiment och här bör möjligheterna för aktiviteter utvidgas. Barn ska ha även ha rätt att vara barn, med hjälpmedel särskilt anpassade för dem, skriver Carina Ståhl Herrstedt, Fredrik Lindahl (SD) och Britt-Mari Canhasi. Foto: Ulf Westman.

Annons

”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”, även kallad LSS, infördes för att på olika sätt ge funktionsnedsatta ett mer självständigt liv och har utgjort en viktig del av välfärden sedan årtionden tillbaka. Vi ser och förstår både behovet och betydelsen av denna lag, för individen såväl som dennes familj. En funktionsnedsättning, oavsett form, är ingenting man väljer. Det är något man föds med eller av olika skäl drabbas av senare i livet.

Annons

Sverigedemokraterna har länge kämpat för en översyn av de grundläggande behoven där samtliga behov – inte bara andning och sondmatning – ska vara assistansgrundande i sin helhet. Det alltför stora föräldraansvaret har vi även länge velat snäva in och förtydliga så att inte godtycklighet och skillnader råder runt om i landet. Detta är något som den senaste utredningen i riksdagen även verkar ha uppmärksammat, vilket är positivt.

Annons

Med detta sagt finns det dock fortfarande mycket kvar att göra. Vi vill se ett nytt system för omprövningen av assistansersättning. I dag är den så kallade tvåårsomprövningen fryst, men vi vill se ett permanent förbättrat system, där fler undantag kan göras. Så länge vi har omprövningsstoppet bör Försäkringskassan även enbart ta ställning till den förändring som en ansökan gäller. Det måste gälla även kommunerna, som den senaste tiden fått motta massiv kritik.

Utöver detta vill vi även införa fritt val vad gäller hjälpmedel, även de hjälpmedel som har bäring på fritiden. Regionernas hjälpmedelscentraler har i vissa fall ett alltför begränsat sortiment och här bör möjligheterna för aktiviteter utvidgas. Barn ska ha även ha rätt att vara barn, med hjälpmedel särskilt anpassade för dem.

Till syvende och sist kommer vi dock inte ifrån problematiken med att LSS i dagsläget är uppdelad mellan staten och kommunerna, vilket ofta leder till att alla inte får den assistans de behöver. Därför kommer vi att fortsätta driva frågan om att låta staten ta hela ansvaret för den personliga assistansen.

Annons

Detta är ett axplock av de förslag som Sverigedemokraterna driver, vilka på olika sätt skulle utveckla och förstärka LSS. Ingen ska förbises och ingen ska lämnas efter bara för att de har en funktionsnedsättning.

Carina Ståhl Herrstedt (SD), ledamot i riksdagens socialutskott

Fredrik Lindahl (SD), riksdagsledamot och ordförande SD Stockholms län

Britt-Mari Canhasi (SD), regionpolitiker och ledamot i KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje)

Annons

Annons

Till toppen av sidan