Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vi avvisar Robert Beronius snack om lögner

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Robert Beronius påstår i en replik att vi försöker sprida falska uppgifter i våra debattartiklar om den Internationella engelska skolan (IES). När det gäller lokalkostnadernas utveckling hänvisar vi till förvaltningsdirektören på barn- och utbildningskontoret Jenny Nordströms svar på kommunstyrelsens ordförande Bino Drummonds fråga till henne och övriga förvaltningar om effekter av en etablering av friskola med 700 - 800 elever i Norrtälje kommun.

Vi delar förvaltningens oro när det gäller kommunens egna skollokaler. IES etablering kan medföra en höjning från nuvarande 21,2 procent av skolpengen för hyresdelen till en ny nivå för alla skolor, skriver Johan Österberg och Robert Johansson.

Bild: Tobias Bernander

Annons

Annons

Vi citerar nedan ett utdrag ur Jenny Nordströms yttrande. Eftersom Robert Beronius har tillgång till dokumentet så borde han veta vad som står däri.

“Yttrande i ärende KS 2020-1214 inför KF 12 oktober 2020

Föreliggande yttrande syftar till att belysa konsekvenserna av IES etablering på befintlig skolorganisation i anslutning till kommande ärende i kommunfullmäktige. Underlaget har tagits fram av barn- och utbildningskontoret i samverkan med kommunstyrelse.

Särskilt om lokalkostnader/lokalersättning

Huvudregeln enligt skolförfattningarna är att en fristående skola ska ersättas för lokalkostnader med kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn i motsvarande verksamhet. Mot bakgrund av att elevantalet ökar totalt sett i kommunen är risken mindre att den genomsnittliga lokalkostnaden per elev ökar i den kommunala verksamheten. Men vid en större andel fristående verksamhet, och om det uppstår överkapacitet i de kommunala skolorna (även inräknat att kommunen behöver ha en viss överkapacitet), finns risk att lokalkostnaden per elev i den kommunala verksamheten ökar, och i förlängningen lokalersättningen till de fristående skolorna."

Dessutom skriver Robert Beronius: ”För det första ersätter inte kommunen de fristående skolorna för deras lokalkostnader”. Det har vi aldrig påstått. Robert Beronius väljer det klassiska politikerknepet att feltolka motparten.

Annons

Vi delar förvaltningens oro när det gäller kommunens egna skollokaler. IES etablering kan medföra en höjning från nuvarande 21,2 procent av skolpengen för hyresdelen till en ny nivå för alla skolor. Ingen kan säga hur stor, inte heller Robert Beronius.

Annons

När det gäller lärarbehörigheten bör vi titta på myndigheters kontroll om hur det förhåller sig. Uppgifterna från Skolverkets officiella statistik avser 2019 års värden. 37 procent av lärarna har svensk examen och är behöriga till tjänster i Sverige.

Angående glädjebetygen i IES hänvisar vi till forskningsrapporten "Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System” från Institutet för Närlingslivsforskning, skriven av Jonas Vlachos, professor vid Stockholms Universitet. Rapporten bygger på väldokumenterade data från Skolverkets officiella statistik. Det här är en rapport som IES och Robert Beronius förnekar.

Vi avvisar allt snack från Robert Beronius om lögner och kommer att redovisa fler felaktigheter i hans repliker i våra debattartiklar. Dessutom frågar vi oss om han som ordförande i barn- och skolnämnden inte borde starta ett samtal i sin nämnd om hur framtiden med en stor IES-skola ser ut. Eller väljer Robert Beronius att än en gång överraska medborgarna i vår kommun när det gäller konsekvenserna av en IES-etablering i Norrtälje, på samma sätt som vid avsiktsförklaringen med IES och markanvisningsbeslutet om Vigelsjötomten?

Vi påstår med bestämdhet att IES etablering kommer att bli en dyr historia för skattebetalarna och för eleverna för att tillfredsställa valfriheten för en minoritet (10 -12 procent) av grundskolans elever.

Johan Österberg (ROOP), ledamot i barn- och skolnämnden

Robert Johansson (ROOP), ersättare i barn- och skolnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan