Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Det är bidragen som lockar invandrarna – därför måste de stramas åt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är inte Sveriges väder med fem månader snö som lockar hit människor, dessutom ofta genom ett flertal säkra länder. Det är faktiskt de frikostiga välfärdssystemen som lockar, skriver Jacob Heitmann. Foto: Marcus Ericsson, TT.

Annons

Det finns en förkärlek bland svenska ledarskribenter att ful- och misstolka våra förslag för att passa in med redan existerande världsåskådning. Reidar Carlssons taffliga ledartext är en tydlig demonstration av det fenomenet. Analysen innehåller varken finess eller förståelse och syftar bara till att befästa det Reidar Carlsson bestämt sig för vad Sverigedemokraterna är.

Det behövs dock ingen journalist för att tolka våra förslag, vi skriver svart på vitt vad vi menar och kallar alltid en spade för en spade. I partiets förslag till vårbudget gör vi mycket riktigt en uppdelning av de bosättningsbaserade förmånerna inom socialförsäkringen. Svenska medborgare, EU-medborgare och EES-medborgare har fortsatt samma tillgång, icke-medborgare från andra länder har det inte. Anledningen är enkel, Sveriges bidragssystem är attraktiva för migranter världen över och behöver stramas åt.

Annons

Annons

Inte ens Reidar Carlsson vågar bestrida det obestridliga faktum att de frikostiga välfärdssystemen är anledningen till vår stora invandring. Det är inte vårt väder med fem månader snö som lockar hit människor, dessutom ofta genom ett flertal säkra länder. Det är faktiskt bidragen som lockar.

Vill vi åtgärda detta behöver bidragen således förändras. Det har inget med främlingsfientlighet eller annat nonsens att göra utan det enkla faktum att dagens system inte är anpassad för den massiva invandringen, den behöver en rejäl uppdatering. Det är vårt jobb som politiker att anpassa oss efter verkligheten och en ständigt föränderlig värld.

Det är dock välkommet att Reidar Carlsson instämmer i behovet av översyn kring fusket inom assistansersättning, men fusk existerar även inom andra områden. Problemet är att fusk och mygel är ett utbrett fenomen som vi har ett stort behov att ta ordentliga krafttag mot. Om inte historien med den irakiske försvarsministern som försörjdes av svenska skattebetalare var övertygande nog för Reidar Carlsson att något är fel på systemet, får han nog ta sig en extra tankeställare: Varför valde den irakiske försvarsministern just Sverige?

För att återupprepa vår syn på saken. Det kommer krävas en översyn och grundläggande genomlysning av samtliga bidragssystem. Det var förslaget vi i Sverigedemokraterna presenterade i samband med vår budget, en utredning som tittar på de bosättningsbaserade förmånerna för icke-medborgare utanför EU och EES. Preliminära beräkningar från Riksdagens utredningstjänst visar att detta innebär en årlig besparing på 7 – 8 miljarder kronor.

Annons

Det är pengar som kan gå till en underfinansierad äldrevård, pengar till pensionärer, pengar till skolor eller pengar till sjukvård. Politik handlar om att prioritera. Vi prioriterar svensk välfärd över bidrag till icke-medborgare.

Annons

Jacob Heitmann (SD), vikarierande gruppledare

NT kommenterar:

Enligt Jacob Heitmann är det ett "obestridligt faktum" att de svenska välfärdssystemen är orsaken till att Sverige har en stor invandring. Han påstår till och med att jag inte "vågar bestrida det".

Men det vågar jag. Och jag har lärt mig att Sverigedemokraternas påståenden om invandringen till Sverige ofta är helt felaktiga.

Jag har därför sökt på nätet efter vad forskningen säger om anledningar till att asylsökande väljer att söka asyl just i Sverige. Det jag har hittat stöder inte Sverigedemokraternas tes. Tvärtom.

Emma Jörum, forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, har till exempel intervjuat syriska flyktingar om varför de har valt att ta sig till Sverige. Det främsta skälet för dem har varit möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. En annan orsak är att de har släktingar här.

Ett annat exempel är en kandidatuppsats av Malin Franca på Linneuniversitetet i Växjö: Sverige som asylland – varför just Sverige. Enligt henne söker människor asyl i Sverige för möjligheten till utbildning och jobb, för att släktingar eller vänner bor här och att Sverige anses som ett tryggt land där mänskliga rättigheter tillämpas.

Annons

Att bidrag och välfärdssystem skulle vara en orsak till att man söker asyl här nämns över huvud taget inte av dessa två forskare. Jacob Heitmanns "obestridliga faktum" tycks alltså inte vara sant. Vad jag kan förstå, av de forskarrapporter jag har hittat, är det istället en myt, en av de myter som Sverigedemokraterna gärna sprider för att skapa misstro mot invandrare och motivera partiets allt hårdare förslag riktade mot invandrare.

Annons

Den stora invandringen till Sverige 2015 har gjort att en del av bidragssystemen har behövt justerats, eftersom bidragen har varit utformade så att de inte uppmuntrar till arbete. Fler sådana justeringar kan komma att behövas, på samma sätt som bidrag har förändrats nu under pandemin. Men sådana justeringar är en helt annan sak än att helt slopa bidragen till invandrare bara för att de kommer från visa länder, som Sverigedemokraterna föreslår och Jacob Heitmann försvarar.

För övrigt struntar jag i om Jacob Heitmann tycker att min text är "tafflig" och "utan finess". Jag kan inte påverka hans tycke och smak. Det viktiga för mig är att sakinnehållet i mina texter är riktigt. Och Jacob Heitmann erkänner i sitt svar att jag har beskrivit partiets förslag helt riktigt, även om han först kommer med ett angrepp på svenska ledarskribenter i allmänhet och mig i synnerhet.

Reidar Carlsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan