Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Integrationsstrategin är ett steg i rätt riktning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det måste vara de nyanländas egna ansvar att lära sig språket och göra sig anställningsbara, skriver Andrea Kronvall, Jacob Heitmann och Dennis Ekström.

Bild: Helene Skoglund

Annons

”Man får ta seden dit man kommer” är ett gammalt fint svenskt ordspråk. Det finns ett ord som illustrerar just detta, nämligen ”assimilation”. När vi sverigedemokrater talar om assimilation som ett mål för integrationen är det detta vi menar, att de som kommer till vårt land ska ta seden dit de kommer, inte tvärtom.

När Alliansen efter valet 2018 lanserade sitt 88-punktsprogram med prioriterade frågor att driva under mandatperioden var integration av nyanlända inte med på listan. Integration var inte prioriterat. Faktum är att integration inte nämndes över huvud taget i Alliansens program, något vi sverigedemokrater ansåg häpnadsväckande och djupt oroande. Redan 2017 motionerade vi om att införa en integrationsplan värd namnet.

Annons

Annons

Vi har sedan dess upprepat vikten av att införa en seriös, rättvis och kravbaserad integrationsstrategi. Efter bland annat tre stycken budgetdebatter har Alliansen äntligen tagit intryck. En ny integrationsstrategi har tagits fram med fokus på något som saknats i Sverige under decennier, nämligen eget ansvar för nyanlända att assimilera sig, att ta seden dit de kommer.

Givet innehållet är uppenbarligen inte strategin (tack och lov) synkroniserad med Socialdemokraterna i Norrtälje. Det är därför strategin innehåller stora delar av sådant vi sverigedemokrater i egenskap av vågmästare skulle kunna acceptera och möjligtvis släppa igenom i fullmäktige.

Minimum för oss att få med i strategin har varit att integrationsplikt införs. Det blir konsekvenser (bland annat ekonomiska) för nyanlända som inte uppfyller den. Därtill måste det vara ett eget ansvar att lära sig språket och göra sig anställningsbar. Fokus på att upptäcka och motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck är ytterligare ett av våra krav.

Glädjande nog hittar vi igen dessa våra krav i integrationsstrategin. Men märk väl att förslagen hade varit omöjliga för allianspartierna att föreslå för bara några år sedan. När nu Sverige står med djupa problem som hög kriminalitet, växande utanförskapsområden, parallellsamhällen, hedersrelaterat våld och förtryck som är direkt kopplat till den havererade invandringspolitiken och usel integration har några partier dock tvingat ändra sig under galgen. Verkligheten har kommit ikapp.

Annons

Det vi sverigedemokrater däremot saknar i integrationsstrategin och kommer att föreslå som tillägg i kommunfullmäktige är att tydliggöra att målet är just assimilation. Vi vill också se att kommunen tillhandahåller hjälp och stöd vid frivillig återvandring till hemlandet. Dessutom en uppmärksamhet för att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder vid misstanke om radikalisering och våldsbejakande extremism.

Annons

Om integrationsstrategin formellt klubbas i kommunfullmäktige går arbetet vidare med att ta fram handlingsplaner i nämnderna, där blir det mer konkret vad det är som skall göras för att nå målen i integrationsstrategin. I nämnderna kommer Sverigedemokraterna fortsatt att lägga skarpa förslag på vad vi anser är korrekta ageranden för att minimera dagens integrationsproblem och få in nyanlända i den svenska gemenskapen. Vi vill på riktigt ligga steget före så att Norrtälje kommun inte skall gå samma dystra öde till mötes som många andra kommuner i regionen och övriga landet.

Till sist: partierna till vänster, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har stora invändningar mot strategin. Bland annat väljer de att anmärka på petitesser som ordval och formuleringar. De vill också damma av en “integrationsplan” som i princip är oanvändbar och fylld med floskler.

Det ger en stor indikation på att den nya integrationsstrategin är inne på rätt spår. Tack för det klargörandet! Äntligen känns det som att vi är en bit närmare målet assimilation.

Andrea Kronvall (SD)

oppositionsråd

Jacob Heitmann (SD)

vikarierande gruppledare

Dennis Ekström (SD)

ordförande SD Norrtelje

Annons

Annons

Till toppen av sidan