Annons

Annons

Annons

Annons

Frötuna

Debatt
Debatt: Nu måste långsiktiga beslut tas om Frötuna skola

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi i Frötuna skolas personal upplever att skolpolitikerna inte tar vår och barnens arbetsmiljö i beaktande, varken förra året eller detta år. Skolpolitikerna måste våga stå för de beslut som de tror blir bäst långsiktigt och gärna ha en dialog med oss som arbetar i denna miljö dagligen, skriver 17 anställda på Frötuna skola.

Bild: Tobias Bernander

Annons

Vi som skriver detta har vår arbetsplats på Frötuna skola. Vi tycker att det är mycket olyckligt att barn inte får plats på sin närmaste skola, att de inte får gå på samma skola som sina äldre syskon och att föräldrar i vissa fall ska behöva lämna sina barn på en skola som ligger på andra sidan stan.

Att man som förälder protesterar mot det har vi full förståelse för. Detta borde vara löst långt tidigare. Från Frötuna skolas sida har vi sedan flera år tillbaka påtalat detta problem, men inget har gjorts och nu står vi i denna olyckliga situation.

Förra året hade dock politikerna beslutat om en lösning, som skulle ha tryggat skolplats för fler elever ett antal år framöver medan en permanent lösning ordnades. Det handlade om att Frötuna skolas mellanstadieelever skulle gå på Rådmansö skola, som i sin tur hade tomma lokaler sedan skolans högstadium lades ner.

Annons

Annons

Frötunas elever skulle då erbjudas skolskjuts från Frötuna skola på morgonen och sedan tillbaka efter skoldagens slut. Föräldrarna kunde alltså lämna och hämta sina barn på Frötuna om de så önskade och barnen kunde också ha sin fritidsplats där.

Detta beslut drogs tillbaka på grund av protester. Istället blev Frötuna skola ännu mer överfull och vi har i dagsläget cirka 40 elever mer än vad skolan är byggd för. För att detta ens skulle vara möjligt gjordes en del förändringar i de befintliga skollokalerna, bland annat fick fritids inga egna lokaler, utan dess kök och pysselrum gjordes om till klassrum. Ökad trängsel var ett faktum och 220 barn samt personal fick en sämre arbetsmiljö. Allt detta i en tid då vi har många barn med stora behov av olika anpassningar (exempelvis att kunna arbeta i ett enskilt utrymme) för att de ska ha möjlighet att klara av skoldagen.

Inför detta läsår önskade vi givetvis inte ytterligare ökat elevantal eftersom lokalerna fortfarande är desamma. En klass sexor slutar och en förskoleklass får då plats.

Förslag har nu framförts om att sätta upp paviljonger på skolan för att kunna ta emot två förskoleklasser. Detta skapar förstås utrymme för klassrum, men matsal, idrottshall, skolgård med mera är fortfarande inte dimensionerat efter ett så stort antal elever. Och vad händer nästa år, då återigen en klass med årkurs sex lämnar skolan och vi kanske återigen har cirka 40 sökande till att få börja förskoleklass? Ska det sättas upp ännu fler baracker?

Annons

Vi i Frötuna skolas personal upplever att skolpolitikerna inte tar vår och barnens arbetsmiljö i beaktande, varken förra året eller detta år. Vi vill nu uppmana våra skolpolitiker att fatta kloka, genomtänkta beslut kring detta, beslut som blir så bra som möjligt för så många som möjligt och som är långsiktiga. Skolpolitikerna måste våga stå för de beslut som de tror blir bäst långsiktigt och gärna ha en dialog med oss som arbetar i denna miljö dagligen.

Annons

Det är inte rimligt att politikerna drar tillbaka beslut så fort någon protesterar. Vi lägger ner arbete på att planera och förbereda efter vissa förutsättningar och i nästa stund ändras dessa förutsättningar. Våra arbetsvillkor blir verkligen extra svåra med dessa kortsiktiga och populistiska beslut. Det verkar viktigare för politikerna att fatta beslut som gynnar de som protesterar mest, än att fundera över hur många som faktiskt påverkas av besluten.

Vi är drygt 240 personer (elever och anställda) som får sin arbetsmiljö påverkad i en negativ riktning av att ”pressa in” fler och fler barn. Politikerna får inte bara vända bara kappan efter vinden utan fatta beslut med allas arbetsmiljö och vardag i åtanke!

Jeanette Molin

Catharina Mörrby

Malin Mörnberg Rosling

Carina Bjerke Oscarsson

Anna Främberg

Marita Eriksson

Teresia Säll

Marie Smedberg

Nina Molin Almlöv

Eva Forsberg

Pia Lindfors Frimodig

Annika Hellberg

Christina Redman

Anette Lind

Camilla Ramström Hjelm

Olle Geschwind

Christina Holm Lans

anställda på Frötuna skola

Annons

Annons

Till toppen av sidan