Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Avgiftsfria mensskydd kostar inte mycket

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att alla alliansens gruppledare bemödar sig om att svara på vår debattartikel är ett bevis på hur angelägna våra motioner är. I sitt svar hävdar alliansledarna att det redan finns avgiftsfria mensskydd att hämta hos elevhälsan. Efter egen efterforskning vet vi att detta är möjligt på vissa skolor, men få elever vet om det.

En uträkning i Uppsala 2019 visade på en kostnad för kostnadsfria mensskydd på drygt tre miljoner för två år. Översatt till Norrtälje landar det på under en miljon om året, skriver fyra företrädare för Vänsterpartiet. Foto: Jessica Gow, TT.

Gruppledarna skriver också att elevhälsan tidigare har prenumererat på avgiftsfria mensskydd, men inte hade plats att förvara dem. Kanske kan det vara för att eleverna inte har någon kännedom om att de finns.

Annons

Annons

Kostnaderna för att kunna erbjuda avgiftsfria mensskydd verkar dock kunna hamna på noll. En uträkning som gjordes i Uppsala 2019 visade på en kostnad på drygt tre miljoner för två år. Översatt till Norrtälje landar det på under en miljon om året.

De fyra manliga gruppledarna väljer att ställa tillhandahållande av avgiftsfria mensskydd mot att kunna korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vi förstår att detta görs för att förlöjliga och förminska Vänsterpartiets förslag.

Köerna för utredning på BUP är i dag över ett år långa. Över hundra barn och unga står i kö för utredning och lika många står i kö för behandling. Så här har det sett ut under en väldigt lång tid trots politisk samsyn om problemets prioritet.

Den tid som barnen väntar bidrar till förlorade år i skolan, problem med kamrater, försvagning av självkänsla och familjekonflikter. Ju längre tid ett barn får vänta, desto svårare blir de uppkomna svårigheterna att komma till rätta med. Under det senaste året med en pågående pandemi har den psykiska ohälsan hos barn och unga kraftigt ökat och det är nog något som vi ännu bara fått se en liten del av.

Vänsterpartiet föreslog mer pengar till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) från både kommun och region. Vi initierade frågor kring barn- och ungdomspsykiatrin som ledde till att vi fick månatliga rapporteringar kring situationen i KSON:s direktion under flera månader. Vi arbetade för att rädda kvar och utveckla det mobila skolteamet genom att bredda det med NPF-kunskaper. Vi såg det som en möjlighet att öka barn- och ungdomspsykiatrins kontaktytor med mobila tjänster och kanske en lotsfunktion som vänder sig till äldre ungdomar och föräldrar.

Annons

Annons

Vi vill se ett tajtare samarbete mellan socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, första linjens psykiatri och, inte minst, elevhälsan för att kunna fånga upp och stötta barn och familjer som i dag riskerar att hamna mellan stolarna. Norrtäljemodellen borde ha kapacitet till detta. Vi tycker att det är osnyggt att försöka få fram en bild av att Vänsterpartiet skulle förespråka avgiftsfria mensskydd på bekostnad av barn och unga som köar till BUP. Vänsterpartiet arbetar för att ge alla barn och unga goda förutsättningar till ett bra liv.

När det kommer till avgiftsfri simundervisning, som Vänsterpartiet också ser som en viktig insats i en skärgårdskommun, menar alliansens gruppledare att de hellre skjuter till mer pengar till skolan så att de klarar uppdraget att ge alla elever simkunnighet. Det låter bra, men det rimmar illa med hur det ser ut i verkligheten.

I dag finns väldigt få extratider för de elever som inte lär sig simma på de ordinarie tider som skolan tilldelas. Och i stället för att politiken skjuter till pengar, ser vi hur skolor uppmanar föräldrar att söka simskola i badhuset för sina barn till en kostnad på 900 kronor. Det är en stor kostnad för en familj som inte har så god ekonomi. Det är också en riskabel ekonomisk satsning om du vet att ditt barn inte gillar vatten. Det är också de barn som bäst behöver simundervisningen.

Vi håller därför med alliansföreträdarna om att det är en god idé att tilldela skolan mer resurser för att kunna erbjuda alla elever så mycket simundervisning som varje barn behöver för att kunna lära sig simma. När det kommer till invånare som inte kan simma och inte går i skolan behövs då andra åtgärder.

Britt-Mari Bardon (V)

Ola Nordstrand (V)

Jessica Hillwëyn (V)

Catarina Wahlgren (V)

representanter i kommunfullmäktige och KSON:s direktion för Vänsterpartiet

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan