Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Dags att kommunen återtar kontrollen över kustens exploatering

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Man kan ha olika åsikter om hur mycket exploatering kustområdena tål. Det har vi all respekt för. Men det är inte acceptabelt att den exploatering som görs sker utan helhetsbild och utan kommunal kontroll, skriver Jytte Sjöberg, Rickard Josephson, Staffan Bengtsson och Åsa Holmquist. Foto: Johan Wahlgren.

Annons

Sedan några år tillbaka pågår en okontrollerad exploatering av Björhövdaområdet och kuststräckan längs Vätösund ned mot Rosättra. Det handlar om nya markägare som köpt upp gamla hemman men utan avsikt att bedriva skogs- eller jordbruk. Mängder av tomter har avstyckats och många fler ligger i pipeline. Skyddsvärd skog avverkas, rivningsmassor och sprängsten dumpas för att omforma kustlandskapet, gamla stigar längs kusten utplånas och strandskyddat område inhägnas. Även brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk trots att det strider mot miljöbalken.

Annons

Så sent som 2015 avslog kommunen en ansökan om bygglov för fyra fritidshus i området med hänvisning till att exploateringstrycket på platsen var så högt att marken måste planläggas innan ytterligare bostadsbebyggelse var möjlig. I avslagsbeslutet skrev man att ”sökt byggnation är att anse som ny sammanhållande bebyggelse. Eventuell exploatering av fastigheten ska därför prövas genom detaljplaneläggning enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen” vilket innebär en ”planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse, friytor liksom vatten- och avloppsanläggning m.m”.

Annons

Då, 2015, var miljöbalken, kommunens översiktsplan och plan- och bygglagen vägledande för kommunens beslut och då var slutsatsen att gränsen var nådd. Så är det tyvärr inte längre. De senaste åren har 25-30 nya bygglov beviljats, men för att flyga under radarn söks endast för tre-fyra bygglov i taget. Markägarna får helt fritt omforma kustområdet enligt eget huvud och tyvärr med irreparabla skador på natur- och kulturvärdena som följd. Ansökningarna godkänns bland annat med (den felaktiga) motiveringen att det handlar om enstaka komplettering av befintlig bebyggelse.

Sedan några år tillbaka pågår en okontrollerad exploatering av Björhövdaområdet och kuststräckan längs Vätösund ned mot Rosättra. Skyddsvärd skog avverkas och rivningsmassor och sprängsten dumpas för att omforma kustlandskapet, skriver Jytte Sjöberg, Rickard Josephson, Staffan Bengtsson och Åsa Holmquist. Foto: Google

Man kan ha olika åsikter om hur mycket exploatering kustområdena tål. Det har vi all respekt för. Men det är inte acceptabelt att den exploatering som görs sker utan helhetsbild och utan kommunal kontroll.

Annons

Nu är det dags att kommunen sätter ned foten och återtar kontrollen! Inga ytterligare bygglov bör beviljas utan att området detaljplaneläggs. Finns det ett enda argument som talar för motsatsen?

Jytte Sjöberg, Björhövda

Rickard Josephson, Björhövda

Staffan Bengtsson, Björhövda

Åsa Holmquist, Björhövda

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy