Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Inför fria mensskydd och fri simundervisning

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi i Vänsterpartiet har fått mycket uppmärksamhet för de två motioner som har skickats in till kommunfullmäktige rörande avgiftsfria mensskydd för alla flickor och kvinnor upp till och med 23 år och avgiftsfri simundervisning för alla som inte kan simma. Men tyvärr blev det inte någon uppbackning från kommunfullmäktige då motionerna besvarades den 26 april.

Vi tycker att avgiftsfria mensskydd för alla flickor och kvinnor till och med 23 år är en jämlikhets- och rättvisefråga. Anledningen till att vi föreslår en så hög ålder är att fler studerar högre upp i åldrarna och studentåren är ofta förknippade med skral ekonomi, skriver Britt-Mari Bardon, Ola Nordstrand och Jessica Hilwëyn. Foto: Martina Holmberg, TT.

Motionerna ansågs besvarade av olika anledningar, som vi kan ha förståelse för men som vi inte håller med om. Därför vill vi fortsätta med att driva dessa förslag i olika forum för att försöka skapa opinion för avgiftsfria mensskydd och avgiftsfri simundervisning. Det kan ju hända att det kan bli ett annat och bättre läge för dessa två, som vi anser, viktiga förslag efter valet 2022 – vem vet.

Annons

Annons

I korta drag tycker vi i Vänsterpartiet att avgiftsfria mensskydd för alla flickor och kvinnor till och med 23 år är en jämlikhets- och rättvisefråga. Vi tycker också att tillgång till och kunskap om bra mensskydd är en nödvändighet och som inte ska bero på hemförhållanden med mera. Anledningen till att vi föreslår en så hög ålder är att fler studerar högre upp i åldrarna och studentåren är ofta förknippade med skral ekonomi.

Finns mensskydden att tillgå på ungdomsmottagningen ökar chansen att ungdomarna vet var de ska vända sig med andra frågor om sex, samlevnad, fysisk och psykisk hälsa. Självklart ska mensskydden också finnas tillgängliga på samtliga av kommunens skolor. För många unga kan mensen komma plötsligt och oväntat och utan ett tillgängligt mensskydd kan det vara svårt att genomföra skoldagen.

I en annan borgerligt styrd kommun i länet, Österåkers kommun, har avgiftsfria mensskydd införts för att det ska vara så lätt och enkelt som möjligt. Där började ungdomsmottagningen i januari 2018 dela ut avgiftsfria mensskydd till ungdomar mellan 12 och 23 år. Enligt ungdomsmottagningen är projektet en stor framgång.

Så till det här med avgiftsfri simundervisning till alla som inte kan simma. Varför ska nu detta vara så viktigt? kanske vän av ordning undrar och hänvisar till att alla ska få lära sig simma i skolan.

Det stämmer bra men ändå inte. Skolan ska, enligt läroplanens mål, ta ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För de som inte klarar de uppsatta målen ska kommunen eller skolan, på lämpligaste sätt, arrangera eller anvisa utbildning i simning. Men bara knappt hälften av föräldrarna anser att skolan gör tillräckligt mycket för att lära barn att simma, enligt en rapport om barn och simkunnighet från Svenska Livräddningssällskapet och Trygg-Hansa.

Annons

Annons

Att kunna simma är en förutsättning för både barn och vuxna för att fullt ut kunna ta del av allt som Sommarsverige har att erbjuda. Men simkunnighet är ingen självklarhet. Skolans resurser räcker inte till och simundervisning kräver både tid och resurser från föräldrar.

I samma rapport visar det sig att bland föräldrar med låg inkomst ansåg 15 procent att de var osäkra på sin kunskap om vistelse med sina barn i vattennära miljöer.

Sommaren närmar sig, och med den ökar också risken för drunkningsolyckor. Badplatser och stränder är viktiga mötesplatser för människor under somrarna. Vänsterpartiet anser därför att det är viktigt att människor i en skärgårdskommun kan simma, och att simundervisning för kommunens invånare, utomhus och inomhus i badhusen, av jämlikhetsskäl är avgiftsfria. Och det menar vi ska gälla oavsett ålder då vi vår kommun liksom i hela landet har nyanlända som kanske inte har haft samma fina möjlighet som vi att få tillgodogöra sig simundervisning i skolan.

Britt-Mari Bardon (V)

Ola Nordstrand (V)

Jessica Hilwëyn (V)

Vänsterpartiet Norrtälje

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan