Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Vi vill strypa bidragen till icke-medborgare

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vår utgångspunkt är att begränsa bidrag som inte kräver motprestation till att inte längre omfatta icke-medborgare i Sverige, EU och EES. Med detta förslag blir Sverige ett mindre attraktivt land att söka sig till om man letar efter länder med höga bidragsnivåer, skriver Oscar Sjöstedt, Fredrik Lindahl och Jacob Heitmann. Foto: Maja Suslin, TT.

Annons

För Sverigedemokraterna är kopplingen mellan medborgarskap och nationell identitet en viktig grundbult i samhällsbygget. Den som är medborgare i Sverige ska också vara en del av Sverige och se Sverige som sitt hemland. En ansökan om att få upptagas till medborgare är en ansökan om att denna samhörighet formellt ska bekräftas, samt ett bevis för att Sverige är den sökandes nya permanenta hemland. Detta, menar vi, bidrar till ett sammanhållet folk med god samhällsgemenskap där klyftor mellan infödda och invandrade svenskar minimeras.

Annons

De senaste årtiondenas invandring till Sverige har skapat en hög segregation där en allt för stor del av dem som kommer hit inte anpassar sig till landet eller deltar på den svenska arbetsmarknaden. Därför presenterar vi nu ramar för ett kommande kommittédirektiv, våra ingångsvärden för en kommande regering som i högre utsträckning vill uppvärdera det svenska medborgarskapet och begränsa bidragsregnet över andra länders medborgare. Ett tydligt budskap: ”Gör din plikt. Kräv din rätt.”

Annons

Vår utgångspunkt är att begränsa bidrag som inte kräver motprestation till att inte längre omfatta icke-medborgare i Sverige, EU och EES. Den sammantagna effekten för vårt förslag innebär en besparing för staten i storleksklassen 7–8 miljarder kronor per år.

Med detta förslag blir Sverige ett mindre attraktivt land att söka sig till om man letar efter länder med höga bidragsnivåer, vilket kommer att innebära att migrationen minskar. Givet de senaste studierna över hur bidrag har påverkat invandringen till våra grannländer skulle vårt förslag innebära en minskning av invandring i storleksklassen 5 000–10 000 personer, baserat på invandringsnivåerna 2020.

Sverigedemokraterna ser inte invandringspolitiken som ett särintresse, vi ser att den påverkar och påverkas av alla de övriga områdena. Vi vet att det krävs ett helhetsgrepp om Sverige, på riktigt, ska komma ner till EU:s miniminivåer. Det räcker inte med att enbart titta på regelverken för asylinvandring eller gränsskyddet, man måste även titta på välfärdsförmånerna och knyta det närmare medborgarskapet. Vid ett regeringsskifte måste dessa frågor prioriteras, och vi är villiga att göra det jobbet.

Oscar Sjöstedt (SD), riksdagsledamot

Fredrik Lindahl (SD), riksdagsledamot och ordförande SD Stockholms län

Jacob Heitmann (SD), vikarierande gruppledare

Annons

Annons

Till toppen av sidan